Kystpartiet

Kronikker

Kronikker (19)

torsdag, 26 januar 2017

Utredninger, konsekvenser og "kompromisser"

Written by Published in Kronikker

De fleste har nok fått med seg et forslag fra Ap som går på et kompromiss i forbindelse med petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det som forundrer undertegnede er at Ap overhodet tenker en slik tanke, spesielt med tanke på alle utredningene som er lagt på bordet allerede. Man kan lure på hva som egentlig er årsaken til et slikt «kompromiss-forslag», er det på grunn av at de ikke har lest de rapportene som allerede er kommet, og som Ap faktisk har vært med på å bestille mens de satt i regjering, eller er årsaken at konklusjonene i disse rapportene ikke passer deres syn på virkeligheten.

En konsekvensutredning etter Petroleumsloven innebærer i realiteten en åpning av områder, uansett hva disse «petrodisiplene» måtte forfekte. Å åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet kan faktisk bety kroken på døra for flere lokalsamfunn i regionene som blir berørt av det. I tillegg har vi faren for desimering av årsklasser med fisk. 

Ved et eventuelt uhell kan faktisk en hel årsklasse med larver/yngel av torsk utryddes. Viser her til rapport fra Veritas for noen år siden. De senere år er det også bevist at andre fiskeslag gyter i disse kystnære områdene, blant annet sei, hyse, makrell og sild, i tillegg til andre arter. Det er også bevist at larver/yngel er sårbare for menneskelige inngrep av forskjellige typer.

Det argumenteres installasjoner på bunnen som ikke vil være til hinder for fiske, men en del av petroleumsindustrien er faktisk seismikkvirksomhet, og denne vil medføre store utfordringer når det gjelder utførelse av fiske. Det er nok en grunn for at det for noen år siden ble betalt ut «erstatning» til fiskerne for at de IKKE skulle fiske i de områder det skulle utøves seismikkvirksomhet. 

Erfaringer over år har også bevist at «sameksistens» kun er et ord uten innhold for fiskerinæringen, fiskerinæringen er taperne når slik virksomhet trer inn på arenaen. 

Man kan jo kanskje begynne å regne på hvilke konsekvenser det har for lokalsamfunnene i områder som åpnes for petroleumsvirksomhet om fiskerne tvinges bort fra områder de har drevet sin næring i gjennom generasjoner. Er kanskje salg av fartøy, med kvoter, og flytting til andre regioner resultatet ?

Vi kan kanskje alle se for oss hva resultatet da blir………………….

Er det «livløse» fiskevær vi ønsker å etterlate til de generasjoner som skal komme etter oss ? 

Er det slike «døde» samfunn vi ønsker at turistene skal komme og oppleve, er det slike samfunn turistene ønsker å oppleve ?

Når noen bruker argumentasjonen om arbeidsplasser i regionene for å få gjennomslag for sitt syn om å åpne områdene her for petroleumsvirksomhet kan man faktisk stille spørsmål om det også. Sett i forhold til hva fiskerinæringen i dag skaper av ringvirkninger i disse områdene vil petroleumsindustrien aldri klare å fylle disse skoene.

«Kompromiss-området» til Ap ligger såpass nært installasjoner allerede etablert et stykke sørover, der infrastrukturen er klar for å koble seg opp med rør for mottak/videreforsendelse av eventuell gass eller olje, i tillegg til at det er viktige gyte-/fiskefelt i området.

Skal vi gamble med allerede verdifulle ressurser, som vi kan høste av i uoverskuelig fremtid ved riktig forvaltning, som sørger for verdier til lokalsamfunnene, med å åpne disse områdene for en næring som i all hovedsak er ute etter størst mulig profitt for sine aksjeeiere ? 

Kystpartiet vil jobbe for at disse områdene også i fremtiden skal være «bankboksen» for fremtidige generasjoner, slik at man kan høste av disse fornybare naturressursene.

Det er mye man må tenke gjennom når man går til valgurnene til høsten, og dette er bare en av problemstillingene, hvilket parti evner best å ivareta interessene og verdiene til samfunnene langs kysten ? 

Kanskje Kystpartiet er et godt alternativ, et parti som i stor grad baserer seg på en struktur der enkeltmennesket, og samfunnene de lever i, står i fokus, og som ikke blir styrt fra sentralt hold ?

Per-Roger Vikten
Leder i Kystpartiet

Innlegget er publisert hos Lofotposten 24.01.17

 

Read more...
lørdag, 12 september 2015

FINNMARK - FREMTIDENS VEKSTSENTER ELLER KOLONI

Written by Published in Kronikker

Vi hører til stadighet at Finnmark eksporterer mest i kr. pr. innbygger i landet. Men gir dette arbeidsplasser og verdiskapning i Finnmark. Kystpartiet mener at vi i all for stor grad leverer råvarer og spesielt innenfor fiskerinæringen og olje/gass.

Read more...
tirsdag, 05 mai 2015

DAB-radio

Written by Published in Kronikker

Kulturminister Torhild Widvey argumenterer i media for innføring av DAB-radio i Norge, og nedlegging av FM-nettet. Dette nettet er å sammenligne med dagens bakkenett for å se på TV.

Read more...

RUP.- midlene Finnmark Fylkeskommune fikk i 2014 ble redusert med 30 %. Det er disse midlene som Innovasjon i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og kommunale næringsfond får til næringsutvikling i fylket.

Read more...
mandag, 02 september 2013

Prognosemakeri: Innsikt eller strategi?

Written by Published in Kronikker

Flere økonomer står frem i Aftenposten 12. august og forteller om fremtidige nødvendige innstramminger. Dessverre har ikke økonomer noe særlig godt rulleblad når det gjelder prognoser. Det refereres riktignok også til Perspektivmeldingen, som om slike meldinger skulle være noe mer pålitelig. De kommer tross alt fra det noenlunde samme miljøet.

Read more...
mandag, 02 september 2013

En pinlig beklagelse

Written by Published in Kronikker

Ingunn Økland klager i Aftenpostens kommentar 14. august (s. 43) over at norske kunstnere primært er interessert i Nordsjødykkerne og ikke resten av oljeeventyret. En kan vel ikke tro at Økland ønsker seg tilbake til den sosialrealistiske epoke da muskler, dynamikk og flagg for industriell fremgang og vekst dominerte.

Read more...
mandag, 02 september 2013

Det kontantfrie samfunn

Written by Published in Kronikker

NHO Reiseliv ønsker, ifølge Aftenposten 9.8.d.å, å innføre en kontantfri reiselivsnæring, og Røed Isaksen i Høyre stiller seg positiv til å utrede saken. Det er mange praktiske problemer ved et slikt tiltak.

Read more...
mandag, 02 september 2013

Påbudt bompengebrikke

Written by Published in Kronikker

Det ble klart under diskusjonen rundt vårens fremlagte transportplan at myndighetene også ønsket å innføre en påbudt bompengebrikke i alle biler. Dette ville medføre en del fordeler, både for bilistene og for finansieringen av veibyggingen i form av mer effektiv innkreving og betaling. Men, for at disse fordelene ikke skal bli til en mye større ulempe, er det helt vesentlig å stille visse krav.

Read more...
onsdag, 03 april 2013

Når kåtskapen tar styring!

Written by Published in Kronikker

Våren gjør sitt inntog i Norge, og noen og enhver kan vel føle seg mer eller mindre våryr. For noen av oss så følger det lovnader og forpliktelse til andre impliserte parter når det gjelder utøvelse av kåtskapen og man bør i så henseende ta styring over sine drifter.

Read more...
søndag, 17 mars 2013

FRAMTID I NORD – HVEM ØNSKER EGENTLIG DET?

Written by Published in Kronikker

Under Kirkeneskonferansen 5.2.13 kunne Senterpartiets samferdselsminister Marit Arnstad opplyse at befolkning og næringsutøvere i Nord-Norge "på lik linje med landet for øvrig" må akseptere å stille "i kø" i forhold til utbygging av infrastruktur. Hun hadde her spesielt i tankene utbygging og utbedring av veier og flyplasser.

Read more...

Kontakt oss gjerne:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Kystpartiet.no