Kystpartiet

Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

Website URL: http://www.kystpartiet.no

Norges tilknytning til EU via EØS-avtalen respekterer ikke folkets «Nei» i forbindelse med folkeavstemminga i 1972 og i 1994.

Read more...

Høringssvar på NOU 2014: 16.

mandag, 06 april 2015

Etter å ha lest Høringsdokumentet er Kystpartiet i Nordland kommet frem til følgende:

Read more...

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

Read more...

Kopirett © Kystpartiet.no