Kystpartiet

Demokrati og forvaltning

Kystpartiet vil ha en offentlig portal hvor viktig informasjon om norsk rett er gratis tilgjengelig. I dag finnes informasjon om norsk rett, blant annet høyesterettsavgjørelser, på Lovdata. Mye av materialet der er imidlertid kun tilgjengelig hvis man har et forholdsvis dyrt abonnement. Les mere bakgrunn om saken her.

Kystpartiet vil endre prosessen for behandlig av statsbudsjettet i Stortinget. I dag stemmer partiene over helhetlige budsjettforslag. Vi vil ha tilbake et system hvor man stemmer over enkeltposter. Det finnes flere argumenter for at det er en mere demokratisk måte å vedta budsjettet på. En side av det er at det er flertallets syn som blir vedtatt. En fordel ved et system hvor representantene stemmer over enkeltposter, er at en midretallsregjering kan få støtte fra ulike partier i forbindelse med ulike poster. Man blir da ikke like avhengige av støttepartier som kan få uforholdsmessig mye makt. En annen ulempe med dagens ordning er at partiene i unødvendig stor grad blir nødt til å stemme mot sine valgløfter.

Kopirett © Kystpartiet.no