tirsdag, 12 mai 2015 14:25

70-års jubileum i Moskva

Rate this item
(1 Vote)

Det er nå 70 år siden den tyske kapitulasjonen og slutten på den andre verdenskrig i Europa.

Det vil utvilsomt, og med gode grunner, bli mange jubileumsmarkeringer. Den største skal finne sted i Moskva. Dette er det også gode grunner for. Ingen gjorde mer for å nedkjempe den tyske krigsmaskinen enn Sovjetunionen, og deres tap var enorme.

Det er det alltid blitt hevdet fra Sovjetunionen, og nå senere fra Russland og Putin, at vesten systematisk nedvurderer og prøver å overse den voldsomme innsatsen og de offer det russiske folk brakte i kampen i mot Hitler-Tyskland. Det er påstand som faktisk lar seg rimelig godt forklare dersom en blar litt i vestlige historieverk om den andre verdenskrig.

Vestlige ledere har nå valgt, på grunn av Ukraina-krisen og sanksjonene mot Russland, å boikotte jubileumsfeiringen i Moskva. På denne måten er de med på å demonstrere at nettopp Russlands enorme innsats blir nedvurdert i den vestlige verden, og at Putins påstander om dette dermed kan synes å være riktige og ikke bare propaganda som vestlige ledere synes å hevde.

Det at det ikke skulle være mulig å feire et stort og meget velbegrunnet jubileum for en historisk krigsinnsats av en nasjon som den gang var alliert, er helt ubegripelig. Ukraina-krisen og sanksjonene i dag gjør ikke Russlands historiske innsats noe mindre. Dersom vi ennå ikke greier å holde historiske realiteter og de konkrete nåværende problemer på andre områder, så signaliserer vestlige ledere at de ønsker seg en bredere konflikt samtidig som de indirekte bekrefter Putins påstand om vestlig nedvurdering av russisk krigsinnsats mot en den gang felles fiende. Dette vil utvilsomt bidra til å gjøre en del Putins andre, og til dels mer tvilsomme påstander, mer troverdig i det russiske folks øyner.

Vestlige ledere som beskylder Putin for å drive en propagandakrig, yter altså selv ikke et ubetydelig bidrag til nettopp Putins propagandakrig. Og bygger dermed opp Putins påstand om at Russland på nytt er truet. Ja, under indirekte angrep fra fiendtlige vestlige regjeringer. Det vestlige politikere har gjort i forbindelse med krigsjubileet i Moskva tyder på slett politisk håndverk.

Av
Bengt Johansen, partleder for Kystpartiet.
Geir Finne, fylkesleder Kystpartiet i Troms.

Read 8432 times