søndag, 10 mars 2019 15:34

Kystpartiet sier nei til bompenger

Rate this item
(0 votes)

I 2018 ble det innkrevet bompenger ved 228 bomstasjoner i Norge. Det er 58 bomstasjoner mere enn i 2013.

Kystpartiet har programfestet at vi er mot bomstasjoner på offentlige veier. Vi er mot dette blant annet fordi det rammer usosialt, medfører unødvendige administrasjonskostnader og er en ulempe for lokalt kultur- og næringsliv.

Uttalelse fra Kystpartiets landsmøte 2019

Read 1432 times