torsdag, 06 desember 2012 18:33

Valgkampssak for Roger og Roger! …men ikke for Lisbeth?

Rate this item
(3 votes)

Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter.

Tidligere ordfører i Gamvik, Roger Hansen henger seg på og uttaler i media at dette vil bli hovedvalgkampssaken frem mot kommende Stortingsvalg.
"Den som ikke er med og støtter opp om dette har ingenting å gjøre i valgkampen" utaler Hansen. Samme dag som Hansen kommer med utspillet står fiskeriministeren frem på NRK og er lite begeistret for Ingebrigtsens utspill.
"Dette er ikke regjeringens politikk og vil heller ikke bli det" sier Berg-Hansen.

 

Ingebrigtsens utspill er et steg i riktig retning slik Kystpartiet oppfatter det, sjøl om detaljene han skisserer omkring et statlig ressursselskap nok er litt forhastet og noe krampaktig. Vi mener det kan være fornuftig å gjøre grundige vurderinger for hva som er hensiktsmessig samfunnsøkonomisk i forhold til å beholde disse som trålkvoter også i fortsettelsen, eller hvorvidt man skal omgjøre hele eller deler av disse til kvotene tilgjengelig for andre fartøysgrupper.
Vi er skjønt enige i at leveringsforpliktelser må ligge fast.

Regjeringens høringsutkast om "leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse" mener vi også er et steg i riktig retning i forhold til hvilken politikk Kystpartiet har, og også hadde på det tidspunkt Aker og Røkke gjorde sitt inntog i Nord - Norsk fiskerisammenheng.
- Det som er verdt å merke seg er at selvoppnevnt "nøttig idiot" Roger Hansen har snudd 180 grader siden den gang.

- Bibelhistoriens påskebudskap forteller om Kristus som palmesøndag kom ridende på et esel inn til Jerusalem, ble tiljublet som en konge hvor folkemengden vinket med palmeblader og strødde disse på veien foran ham.
- Mon tro om det ikke var personer fra samme mengde som bare dager etterpå ropte korsfest, korsfest.

Roger Hansen var blant de som tiljublet Røkke som kystens frelser, men som altså i dag roper "korsfest" mot samme aktør.

Og som også uttaler at de som ikke roper sammen med ham ikke har noe i kommende valgkamp å gjøre.
- Ergo så skal man altså da kunne konkludere med at Hansen og andre "nøttige idiota" ikke burde deltatt på valgkamper i den tid da bordet ble dekket for Akers inntog i nord?

I og med at Roger og Roger ikke synes og ha egen fiskeriminister med seg, ei heller ikke partiet sentralt, i et krampaktig forsøk på å rette opp i gamle synder, så er vel ikke initiativene fra disse for annet enn valgflesk og regne.

Spørsmålsstillingen for den Nord – Norske velger blir da:
Er vi tjent med nok en periode med selvutnevne "nøttige idiota" på den Nord – Norske Stortingsbenken??

Kystpartiet.
Bengt Stabrun Johansen.
Partileder.

 

 

Read 17109 times Last modified on fredag, 07 desember 2012 17:45