torsdag, 06 desember 2012 18:39

Fiskerinæringens Judas?

Rate this item
(3 votes)

Ifølge Bibelens nye testamente så forrådde Judas Iscariot sin herre og mester for tretti sølvpenger.

- Å antyde at Senterpartistatsråd Ola Borten Moe er en forræder i forhold til fiskeri interessene er nok å dra det vel langt. Men i forbindelse med konsesjonstildelingen av nye petroleumsfelt på norsk sokkel så er det i alle fall ikke høringsuttalelser fra fiskeriene eller miljøhensyn som vektlegges. Det er påtrykk fra petroleumsnæringen og deres ”sølvpenger” som er det tyngste loddet på vektskåla. Det er kun faginstanser fra olje/gass næringen som blir lyttet til når det nå er utlyst nye felt det skal letes på.

 

- I den 22 konsesjonsrunden har Olje- og energidepartementet lyst ut 86 nye blokker hvor 72 av disse seg befinner i Barentshavet. I ett av verdens rikeste fiskeriområder, og oppvekstområde for våre viktigste fiske arter skal man altså nå sette i gang storstilt olje og gass virksomhet uten å lytte til fiskerifaglige og miljøfaglige råd.
Myndighetenes egne forskningsinstitusjoner og fagdirektorat advarer mot å inkludere nye blokker i denne runden, uten at disse advarslene blir vektlagt.
Her kan nevnes Direktoratet for Naturforvaltning, Klima og Forurensingsdirektoratet og Havforskningsinstituttet.

- Olje og gass er en viktig handelsressurs i Norsk sammenheng. Vi nyter alle goder av den velferden dette har gitt oss. Da er det kanskje betimelig å forvente at brorparten av olje og gassutvinning på norsk sokkel også fremover utføres av norske selskap hvor staten har en betydelig eierandel. Dette for å forsikre at også fremtidige inntekter fra denne næringen kommer landet og dets innbyggere til gode. I stedet ser vi at det åpnes i langt større grad en tidligere for utenlandske aktører som til eksempel Exxon Mobil og Britisk Petroleum (BP). Søknadsfrist for selskapene er i desember dette år.
Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren neste år.

- Produkter fra fiskerinæringen er en minst like viktig handelsressurs for landet vårt. Handel med fisk har gitt oss inntekter lenge før de første oljefat ble hentet opp fra norsk sokkel, og vi ønsker at det fortsatt skal gi oss inntekter lenge etter at den siste oljedråpe er forbrent.

- Det er fiskeriene som i størst grad har vært og er en medvirkende årsak til at vi har livskraftige samfunn langs hele vår langstrakte kyst.
Spille hasard med miljø og havets fornybare ressurser, hvor man attpåtil planlegger å føre olje og gass forekomstene i rør sørover til kontinentet bidrar ikke til opprettholdelse av bosetting og samfunn langs kysten. Det minste som bør forlanges i den grad det skal hentes ut petroleumsforekomster er ilandføring der det er teknisk mulig, for å bidra til økt vekst og verdiskapning også i den nordligste landsdelen. Eventuelle olje/gass uttak må foregå i samspill med fiskeriene, og ikke på bekostning av.

- At det er en statsråd fra Senterpartiet, ”distriktspartiet” og primærnæringens ”støttespiller”, som går i front for en ekspansiv, for ikke å si aggressiv oljepolitikk i våre mest fiskerike områder er verdt å merke seg.
Verken Storting eller regjering legger vekt på fiskerifaglige og miljøfaglige råd som gis.

Kystpartiets leder
Bengt Stabrun Johansen

 

 

 

Read 20825 times Last modified on fredag, 07 desember 2012 17:59