onsdag, 30 mai 2012 00:00

Kommunesammenslåing med tvang?

Rate this item
(3 votes)

I en KS-rapport kommer det fram at to av tre ønsker færre kommuner. Vi i Kystpartiet registrerer dette, men vi undres: hvem er de to av tre? Og hvor bor de?

Vi har ikke registrert at det er noe massivt krav fra innbyggeren i distriktskommunene rundt i landet vårt om å slå sammen kommuner. Heller motsatt. Det vi derimot har registrert er at NHO er veldig opptatt av å tvinge igjennom kommunesammenslåing. Mer lokaldemokrati sier de? Og at så mange små kommuner er dyrt, så det er samfunnsøkonomisk å slå sammen kommuner til større enheter.

Ved å slå sammen kommuner vil administrasjonen bli lenger borte fra store deler av innbyggerne. Skaper det mer lokaldemokrati? Vi mener nei

"Er det noen steder det trengs en dedikert ordfører, næringsrådgiver eller rådmann for å tale for sitt nærområde, er det nettopp i Distrikts-Norge", sier Navarsete. Dette har hun vår fulle støtte på.

Kystpartiet er sterkt imot tvangssammenslåing av kommuner.

Vi undres. I verden rikeste land kutter vi i skolebudsjetter, har lange ventelister på de fleste tilbud innen helse, kutter i kommunale helsebudsjetter, slik at eldre og syke ikke får det tilbudet de trenger. Vi har et elendig veinett, og skal det byggest nytt, så må vi betale det selv i form av bompenger. I distriktene er det de fleste steder umulig å kunne gjøre bruk av et kollektivtilbud.

Og nå altså: har vi ikke råd til å ha så mange kommuner, så vi må tvinge dem til å slå seg sammen, og dermed etter Kystpartiets mening svekke lokaldemokratiet.

Noe er galt fatt i landet vårt! OG du som velger kan gjøre noe med det!

 

 

Read 13259 times Last modified on fredag, 07 desember 2012 17:55