torsdag, 19 januar 2012 00:00

KLIMA – IPCC

Rate this item
(2 votes)
KLIMA – IPCC Foto: Mette Jacobsen

Været siste året lokalt her i Egersund og i landet for øvrig har fått flere, både politikere og andre, til å komme med dystre spådommer om været og klimaet fremover, både lokalt og nasjonalt.

Det blir hevdet at vi vil få mer nedbør og flere stormer, såkalt ekstremvær.

Fra gammelt av heter det at været kan ingen gjøre noe med. Dette er et velkjent og godt brukt uttrykk. Likevel finnes det politikere i vårt land, politikere til og med på ministernivå, som hevder, med full overbevisning, at det kan gjøres politiske vedtak som kan styre været.  Lignende uttalelser kan en også høre lokalt og regionalt. Slike utsagn gir grunn til å undres over - vel, det tror jeg ikke jeg skal utdype videre.

I den siste Summary for Policy Makers fra IPCC, som kom i november 2011, mener IPCC at naturlige årsaker kommer til å styre klimaet i hvertfall i 30 år om ikke lenger, og at mennesskapt innflytelse på klimaet og været er ubetydelig. 30 år er satt som en slags grense for IPCC sine prognose/konklusjoner i den sammenheng. IPCC konkluderer videre med i samme rapporten at det er høyst usikkert om utslipp fra CO2 vil ha noen som helst innvirkning på klimaet. Videre konkluderes det med at prognoser rundt 2100 indikerer liten eller ubetydelig menneskeskapt innflytelse på klimaet.

Det kan være grunn til å stille et meget betimelig spørsmål - hvorfor er dette ikke nevnt fra ledende politisk hold eller gjennom våre store media, tv og aviser? Dette passer kan hende ikke inn med den «korrekte» politiske holdningen som har blitt forfektet av ledende politikere og andre interesseorganisasjoner i lengre tid.

Det kan være grunn å merke seg at da konklusjonen på Klimarapporten fra IPCC i 1995 ble lagt frem ble det konkludert med følgende : «det finnes ingen forskning som viser en økning av drivhusgasser som vil påvirke klimaet». Denne konklusjonen ble raskt deretter omskrevet av politikerne til at menneskeskapt aktivitet fører til drivhusgasser som påvirker klimaet. Dette ble gjort av politikerne i 1996.

Det som er sikkert er at uten CO2 ville det ikke vært liv på jorden.  Rensing av CO2 er ufattelig kostbart og er til skade for miljøet, skog og planter og matproduksjon.

Dersom IPCC sitt prosjekt medfører riktighet, noe som de som har brukt IPCC sine tidligere konklusjoner som sannhet for sine meninger hevder, betyr dette at vi kaster bort ufattelige pengesummer på noe som ikke er nødvendig.

 

 

Read 12800 times Last modified on torsdag, 06 desember 2012 21:04