lørdag, 22 desember 2012 16:33

Julehilsen fra Partilederen!

Rate this item
(2 votes)

Året 2012 går mot slutt, og vi tar snart fatt på et nytt år med de muligheter og utfordringer det vil medføre.

Jeg vil takke arbeidsutvalget, hovedstyret, landstyret, fylkes og lokallagsledere og ikke minst medlemmene våre for godt samarbeid i året som vi snart legger bak oss.

Vil også rette en takk til velgerne som i 2011 banet veien for at vi i dag har over førti kommunestyrerepresentanter, tre fylkestingsrepresentanter og tre ordførere i henholdsvis Loppa kommune, Kvænangen kommune og Skjervøy kommune. Som også la til rette for at vi i dag sitter i posisjonssamarbeid i mange flere kommuner enn det som var tilfelle før siste lokalvalg.

Til neste år så skal det avholdes nye valg. Denne gangen er det Stortingets sammensetting det handler om.
Innsats har gitt oss resultat, og innsats vil fortsette å gi oss resultat.

Kystpartiet har en god og helhetlig politikk til beste for by og bygd, til beste for kyst og innland.
Utfordringen blir å publisere vårt politiske budskap til velgerne.

Med godt samarbeid, stor innsatsvilje og pågangsmot også i 2013 så har jeg god tru på at Kystpartiet skal klare å markere seg ytterligere på den politiske arenaen.

Med det så vil jeg ønske alle sammen ei riktig God og fredfull Jul og ett Godt Nytt valgår.

Beste hilsninger fra
Bengt Stabrun Johansen
Kystpartiets leder.

 

 

Read 7115 times