tirsdag, 08 januar 2013 15:53

HIJAB OG TURBAN I POLITIET

Rate this item
(4 votes)
Jørn Haga Jørn Haga

Det regjeringsoppnevnte Tros- og livssynspolitisk utvalg legger nå fram resultatet av sitt to år lange arbeid. Ut fra de signaler som er kommet vil utvalgets flertall anbefale at dommere og politi tillates å benytte religiøse hodeplagg.

Domstol og politi er sivile maktutøvere som skal forvalte samfunnsverdier vedtatt av Stortinget. Tillit og troverdighet er nøkkelord for et velfungerende og troverdig maktapparat. Det er etter vår oppfatning et absolutt vilkår at statlig virksomhet skal framstå som nøytral i forhold til tro, etnisitet og livssyn. Det er en forutsetning for at tjenestehandlinger oppfattes å være handlinger på vegne av et fellesskap tuftet på norsk kultur, tradisjon og rettsoppfatning. Det kan være greit å minne om at det nettopp er våre verdivalg og samfunnsordninger som har gjort Norge til et attraktivt land for ulike typer innvandring. Dette fundamentet er det vår plikt å ta vare på.

Kystpartiet tar avstand fra forslaget om å innføre tro og livssynsbaserte hodeplagg i politiet og hos domstolene.


Jørn Haga
Leder Kystpartiet Finnmark
2. kandidat til Stortinget

 

 

Read 7973 times Last modified on tirsdag, 08 januar 2013 16:02