mandag, 11 mars 2013 18:23

Hurra! KP kommer til Sør-Varanger

Rate this item
(3 votes)

Kystpartiet seiler i medvind. Stadig flere har vendt sin oppmerksomhet mot oss. Ikke uventet høster vi applaus for våre standpunkt i forhold til bl.a. nei til EU-medlemskap og nei til videreføring av EØS-avtalen, styrking av bosetting i distriktene, arbeid for et sterkere og bredere helsetilbud i nord, krav om ilandføring av olje og gass der det er mulig i Finnmark, leveringsordninger innen fiskeriene som sikrer stabile leveranser og sysselsetting på landanlegg, jordbrukspolitikk, rovdyrforvaltning, statlige forpliktelser og overføringer til veier, havner, flyplasser og jernbane i nord, gode rammeforutsetninger for mineralutvikling og etablering av ny industri og styrking av utdanningstilbudet i Finnmark.

Til våren vil vi etablere lokallag av Kystpartiet i Sør-Varanger. Jeg vil be hver og en av dere om å formidle videre det glade budskap - det beste politiske alternativet bosetter seg snart i kommunen :-) Følg med...

 

 

 

Read 20332 times Last modified on mandag, 11 mars 2013 18:25