tirsdag, 30 juli 2013 11:00

DIN STEMME PÅ STORTINGET?

Rate this item
(3 votes)

Årets valg til Stortinget synes i følge media nok en gang å handle om du vil ha Erna eller Jens som statsminister? Det er ikke dette valget handler om. Vi skal velge de representantene som vi tror vil gjøre den beste jobben for oss som bor i Finnmark.

I Finnmark har vi etter hvert god erfaring med å sende profilerte lokal- og fylkespolitikere fra de etablerte partiene til Stortinget. Vi har dessverre alt for ofte erfart at disse ikke fører med seg det lokale- og fylkespolitiske engasjementet inn i landets nasjonalforsamling. Tydelige og kraftige finnmarksstemmer forsvinner fordi ledelsen i moderpartiet dikterer hva de nyvalgte representantene skal mene. Det er i inneværende stortingsperiode vanskelig å lokalisere våre egne folkevalgte. Dette er skuffende.

Kystpartiet er etablert for å kjempe for gode livsbetingelser i distriktene. For oss er dette viktigere enn noe annet. Det vil vi gjøre ved å legge til rette for styrking av bosetting og næringsliv i Finnmark.

Vårt program er forpliktende i forhold til bl. a. å etablere og utvikle livskraftig industri innenfor hav- og sjøbaserte næringer, mineralutvinning og landbruk. Vi vil gjennom større tilbakeføring av økonomiske midler til kommuner og fylkeskommuner legge til rette for styrkede og utvidede lokale og regionale utdanningsmuligheter for å ta hensyn til distriktenes særegenheter. Vi vil gjennom en streng og fornuftig rovdyrforvaltning bidra til å utvikle og styrke landbruket i Finnmark. Vi vil være din garantist for en radikal styrking av samferdselstilbudet – herunder flykapasitet, vedlikehold av veinettet, rassikring, havnefasiliteter, fergetilbud og nettkapasitet. Kystpartiet vil være en pådriver for å legge til rette for mineralutvinning i fylket, og vi vil kreve forbud mot sjødeponi. Vi vil arbeide ufortrødent for å sikre ilandføring av olje- og gassressursene i fylket. Kystpartiet skal slåss mot en ytterligere sentralisering av polititilbudet og ønsker å styrke dagens lokale politi. Vi vil kjempe for etablerte fagforenings- og pensjonsrettigheter.

Etter valget vil Finmarks befolkning være representert med en sterk og klar stemme fra Kystpartiet. Vi forplikter oss til å kjempe for befolkningens krav på et fullverdig offentlig tjenestetilbud – utdanning, helse, politi, samferdsel og brannsikring. Vi vil styrke tiltakspakken for å stimulere til større industriell aktivitet og trygg bosetting.

Godt valg!

Jørn Haga
Leder av Kystpartiet i Finnmark
2. kandidat til Stortinget.

 

 

Read 19509 times