søndag, 25 august 2013 14:46

Fiskerinæringen og valg

Rate this item
(2 votes)
Fiskerinæringen og valg www.tu.no

For Finnmark vil fiskerinæringen nå og i fremtiden være den viktigste næring.

De siste 20 år har det blitt ført en fiskeripolitikk, som har medført til at kysten i Finnmark er blitt kraftig svekket. Strukturering, svekkelse av leveringsforpliktelse for trålere, salg av større kystfiskefartøy ut av fylket og endring av størrelsen på kystfiskefartøy. Alt dette har medført at mindre ferskt råstoff landes og bearbeides i fylket. Rundt år 2000 var det nødvendig å legge ned over tusen fiskeindustri arbeidsplasser på kysten av Finnmark, som følge av små kvoter. Nå når kvotene er historisk store burde det etableres flere fiskeindustriarbeidsplasser, men det motsatte skjer under påskudd av at markedssituasjon er så vanskelig, at fisken nå må fryses og sendes ubearbeidet ut av landet.

Kystpartiet vil føre en politikk som vil gjenreise fiskeindustrien å skape ny optimisme på kysten.

Høyre er det partiet som har størst ansvar for den feilslåtte fiskeripolitikken som er blitt ført, men Arbeiderpartiet har bare videreført denne politikken når de har styrt. At AP ikke strammet inn leveringsforpliktelsene nå, viser bare at de sentralt i AP lar markedet og kapitalen få styre næringen og ikke ønsker å føre en politikk som sikrer verdiskapning og utvikling av kysten. Fiskeriministeren legger nå til rette for at Røkke kan sette inn sine 3 nye frysetrålere og slippe å levere fisken fersk til landanleggene i Finnmark, som de i utgangspunktet skal levere til. I tillegg vil hun tillate å la trålere kjøpe seg fri fra leveringsforpliktelsene. Dette vil på sikt bety at fiskeindustrien i Finnmark forsvinner helt.

Dette ranet av fiskeressurser som tilhører Finnmark må stoppes dersom bosetningen i Finnmark skal kunne opprettholdes i fremtiden. Når Roger Hansen går så kraftig ut mot eget parti for første gang, burde fiskeriministeren lytte. For øvrig støtter vi i Kystpartiet Roger sine uttalelser og kritikk av fiskeriministeren. Høyre har med Frank Bakke Jensen kommet med forslag til ny fiskeripolitikk, hvor det foreslås strukturering for fartøy under 11 meter, evigvarende kvoter, endre Deltaker- og  Råfiskeloven og la industrien få kvoter (et lite gjennomtenkt forslag). Alle disse forslag vil medføre til at fiskerinæringen i Finnmark mister kvoter og fartøy, samt medføre at mer råstoff fryses om bord. Dette vil gjøre det vanskelig å få etablert flere fiskeindustriarbeidsplasser. Evigvarende kvoter vil bli kostbare og det er først og fremt de kapitalsterke som ikke nødvendigvis bor i Finnmark, som vi kunne kjøpe disse. Fiskeressursene tilhører fellesskapet og skal ikke privatiseres. Galt er det med Arbeiderpartiet sin fiskeripolitikk, men kommer Høyre med FRP til makta vil det bli mye verre for fiskerinæringen i Finnmark. Derfor bør velgerne i Finnmark denne gang vise at de er mot både sittende regjering og Høyre sin fiskeripolitikk og nye forslag. Dette kan gjøres ved å stemme på Kystpartiet. Vår fiskeripolitikk vil styrke både fiskeflåten og fiskeindustrien i fylket. Det er på tide at noen kommer på tinget fra Finnmark, som arbeider for Finnmark sine interesser og distriktene.
Kystpartiet vil opprettholde Deltager- og Råfiskeloven.

Fiskeressursene skal ikke privatiseres men tilhøre fellesskapet. Vi vil innskjerpe trålerens leverings forpliktelser og fisken skal i hovedsak leveres fersk til landanleggene, sanksjoner vil bli iverksatt uten at fiskeindustribedriften blir skadelidende. Kystpartiet vil ikke tillate uthuling av leveringsforpliktelser og stoppe smutthullene for salg av større fiskefartøy med kvoter ut av fylket og landsdelen.

Godt valg!

Bengt Stabrun Johansen.
Førstekandidat i Finnmark.
Partileder for Kystpartiet.               .

Ingolf Eriksen.
Nestleder for Kystpartiet i Finnmark.
Fylkestingsrepresentant.

Read 18967 times