søndag, 25 august 2013 14:55

Fire nye år med EØS?

Rate this item
(3 votes)

Senterungdommens leder og sentralstyre går i Nationen 6. august hardt ut mot EØS-avtalen som truer den norske velferdsstaten. De skriver videre at Senterpartiet har fått mer enn nok av alle direktivene fra EU og vil derfor erstatte EØS med en handelsavtale. Men hvordan kan Senterpartiet samtidig være med på å garantere fire nye år med EØS?

Partier som vil være med i en flerpartiregjering er selvsagt nødt til å gå med på visse kompromisser. Men det er farlig å kompromisse bort hjertesakene. Da risikerer man nemlig å legitimere det man egentlig er sterkt imot.

Det rød grønne ”kompromisset” om EU går ut på at Norge ikke skal søke medlemskap i EU, men støtte EØS- og Schengen-avtalene. Dette er i realiteten ikke noe kompromiss. Verken Arbeiderpartiet eller Høyre ønsker noen debatt om EU-medlemskap de neste fire årene. Dermed blir Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti de store taperne, som må akseptere EØS og Schengen uten å få noe igjen. Ap og Høyre kan rolig sitte og se på at Sp og SV svelger karavaner av EU-kameler og derved svekker sin troverdighet i EU-spørsmålet.

Et unntak fra regelen om rød grønn EU-tilpasning var regjeringens innføring av prosenttoll på enkelte landbruksvarer. Vi regner med at Senterpartiet hadde en finger med i spillet her. Men dette tiltaket blir mer enn oppveid av den gradvise liberaliseringen av handel med landbruksvarer som er nedfelt i EØS-avtalen. Totalt sett vil også landbruket være tjent med en oppsigelse av denne avtalen.

Vi har med glede registrert at Senterungdommen er en pådriver for mer EU-skepsis i Senterpartiet. Men vi registrerer dessverre også at ungdomsorganisasjonen fremdeles ikke er villig til å kreve at Senterpartiet bryter ut av regjeringssamarbeidet med EU-tilhengerne i Arbeiderpartiet. Vi får bare håpe at Sandra Borch & Co kommer på bedre tanker før det er for sent.

Kystpartiets Ungdom er glad for at Kystpartiet ikke er villig til å delta i en regjering som styrer på basis av EØS og Schengen. Vi mener tiden er inne for en åpen kamp mot disse avtalene. Tiden er inne for å få slutt på den beklagelige situasjonen at et enstemmig Storting støtter EØS og Schengen. En stemme på Kystpartiet er en stemme for å gjenvinne den norske selvråderetten og bevare velferdsstaten.

Solveig J. Wikstrand.
Leder for Kystpartiets ungdom KPU.

Read 19394 times