mandag, 02 september 2013 15:45

I utakt med folket!

Written by
Rate this item
(2 votes)

Toppkandidatene til Arbeiderpartiet og Høyre i Nordland sier ja til EU og er i utakt med folket i Nordland, som fortsatt sier nei!

Høstens valg kan gi et så EU-vennlig storting at det bereder grunnen for at ja-siden prøver seg på revansje i spørsmålet om EU-medlemskap etter neste stortingsperiode.

Samtidig som under 20 prosent av befolkningen er enig i at Norge bør meldes inn i EU, ligger de to eneste ja-partiene Høyre og Arbeiderpartiet an til å få mer enn 60 prosent av plassene på Stortinget. Den historisk høye EU-motstanden i folket møtes paradoksalt nok med en sterkere ja-vind blant folkets representanter:

  • Hele 84 av representantene som ifølge meningsmålingene vil bli valgt inn i det kommende Stortinget, ønsker norsk EU-medlemskap. 64 er imot, mens 21 ikke vet eller ikke vil svare.
  • Et stort flertall vil ikke bruke vetoretten Norge har i EØS, og vil dermed overta alt som kommer av EU-direktiver de kommende fire årene.
  • Det ligger an til at det nye Stortinget trekker tilbake den eneste reservasjonen Norge har gjort noen gang i EØS, mot EUs tredje postdirektiv.
  • En borgerlig regjering vil innføre EUs jernbanepakke IV, som kan innebære en tvang til å konkurranseutsette den norske jernbanen.
  • De fleste partiene slår ring om EØS, på tvers av folkeflertallets syn og selv om det er grundig dokumentert at en handelsavtale sikrer norsk markedsadgang til det europeiske markedet.

Dette er et alvorlig varsko for de mer enn 70% av folket som sier nei til norsk EU-medlemskap: Vi risikerer en langt mer offensiv EU-tilpasningspolitikk, som bereder grunnen for at ja-siden prøver seg på revansje i spørsmålet om norsk EU-medlemskap når fire år har gått. Det endimensjonale ja-partiet Høyre, som aldri har ønsket å bruke vetoretten i EØS og som vil knytte Norge tettest mulig til EU, ser ut til å få stor oppslutning. I tillegg tar hverken Fremskrittspartiet, Venstre eller Miljøpartiet De Grønne stilling til spørsmålet om medlemskap. Dette åpner også for at det kan komme en omkamp om EU-medlemskapet.

Flertallet av velgerne sier i andre sammenhenger at EU har for mye makt i Norge, de avviser medlemskap - også 60 % av Høyres velgere - og de ønsker en handelsavtale framfor EØS. Velgerne kan få det stikk motsatte, dersom valgresultatet blir i nærheten av meningsmålingene.

Nei til EU ber alle velgere gjøre seg kjent med sine kandidaters standpunkt til EU og EØS-saker på www.neitileu.no og oppfordrer;

Velg mindre makt til EU!

 

 

Read 12703 times
Webmaster

Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

www.kystpartiet.no