mandag, 02 september 2013 15:48

Miljøpartiet og innvandring

Rate this item
(3 votes)

Miljøpartiet De Grønne har programfestet en innvandringspolitikk som vil føre til en mye sterkere befolkningsøkning i Norge enn det vi opplever i dag. Men er det virkelig god miljøpolitikk å øke befolkningen i et av verdens rikeste land? Kystpartiet mener at en sterk liberalisering av innvandringspolitikken verken er bærekraftig miljømessig, sosialt eller økonomisk.

Miljøpartiet De Grønne vil styrke asylretten for klimaflyktninger og fremholder at det allerede finnes 42 millioner slike flyktninger i verden i dag. Partiet vil styrke asylretten for mennesker som har blitt utsatt for kjønnsbasert forfølgelse eller undertrykking i sine hjemland. Det vil gi amnesti og oppholdstillatelse til illegale, ureturnerbare voksne innvandrere som har vært i Norge i fem år og ureturnerbare innvandrerbarn som har vært her i tre år. Integreringspotensial skal ikke telle med ved inntak av kvoteflyktninger. Partiet vil også åpne for en moderat økning av arbeidsinnvandringen fra land utenfor EØS.

I programmet til Miljøpartiet De Grønne heter det riktignok at 'Både økende folketall og økende forbruk bidrar til at vi belaster naturen mer.
I Norge er det viktig å redusere ressursforbruket og velge en mer miljøvennlig livsstil'.  Men disse programformuleringene stemmer jo svært dårlig med partiets innvandringspolitikk. En person som bor i Norge vil uansett forbruke mye mer ressurser enn en person i et fattig land.
Kystpartiet mener at flest mulig bør hjelpes til et verdig liv der de bor fremfor å oppmuntres til å migrere. Men selvsagt må personer som har et akutt behov for beskyttelse hjelpes enten i eget land eller i utlandet.

Med sterk befolkningsvekst følger det ikke bare miljømessige problemer.
Konkurransen om arbeid og velferdsgoder skjerpes radikalt. Blir denne konkurransen for hard viser all erfaring at grupper blir satt opp mot hverandre og det skapes grunnlag for sosiale konflikter, kriminalitet og rasisme. I et slikt samfunn vil nok dessverre andre verdier enn bærekraft og miljø bli rådende.

Hvordan mener Miljøpartiet De Grønne at befolkningsveksten skal fordeles geografisk? I en debatt med Høyres Nicolay Astrup skriver partiets førstekandidat i Oslo, Rasmus Hansson, at han ikke vil at alle skal flytte på landet. Jeg vil bygge høyhus i storbyen, skriver han. Men høyhus er da ikke miljøvennlige! I Norge kaster slike hus store skygger, og jo lenger nord man kommer, jo lengre blir skyggene. Rundt høyhus endres det lokale klima på en negativ måte. Og tror Hansson at det er gunstig for barnefamilier å bo i høyhus? Bør ikke både barn og voksne ha kontakt med naturen? I Kystpartiet sier vi at 'jo høyere husene er, jo mindre blir menneskene'.

Bengt Stabrun Johansen.
Partileder for Kystpartiet.

 

 

Read 22068 times