onsdag, 04 september 2013 19:22

Salg av fôrselskap

Rate this item
(2 votes)

Det delvis statseide fiskeoppdrettsselskapet Cermaq selger i år det strategisk viktige fôrselskapet Ewos til utenlandske investeringsfond for
6,5 milliarder kroner. Det betyr at kontrollen over ekspertise og viktige naturressurser forsvinner ut av landet. Norske myndigheter reduserer derved sine muligheter til å sikre utviklingen av en bæredyktig oppdrettsnæring både i Norge og internasjonalt. Kystpartiet mener at regjeringen burde ha brukt sin eiermakt på 60 prosent av aksjene i Cermaq til å stoppe salget.

Norsk oppdrettsnæring benyttet i utgangspunktet naturlige marine produkter til fôr for oppdrettsfisk. Men mangel på slike produkter gjør at næringen blir stadig mer avhengig av vegetabilsk fôr. Situasjonen forverres ytterligere ved at mer og mer av det vegetabilske fôret på markedet er genmodifisert.

For å møte denne situasjonen har norske myndigheter gitt oppdrettsnæringen tillatelse til å bruke 19 ulike genmodifiserte fôrsorter. Næringen selv har heldigvis hittil ikke brukt GM-fôr, da man ikke vet om produktene kan gi helseskader for fisken og forbrukerne.
Kystpartiet ønsker et GMO-fritt Norge og anbefaler at tillatelsen til å bruke genmodifisert fiskefôr trekkes øyeblikkelig. Norge burde heller satse strategisk på å utvikle GMO-fritt fôr.

Den norske oppdrettsnæringen er ledende i verden og har vokst voldsomt i volum. Veksten kommer i stadig større grad i Nord-Norge. Den norske regjering burde derfor ha en strategisk interesse av å beholde kontrollen over deler av fôrindustrien. Bare på den måten kan staten få innsikt i utviklingen på dette området og tilgang til viktige fôrressurser.

Ewos er et av verdens ledende fôrselskaper. Det er derfor et utslag av kortsiktig, blåblå spekulasjonsøkonomi å selge dette selskapet til utenlandske investeringsfond. Slike fond har som regel fokus på kortsiktige økonomiske gevinster og ikke på industriutvikling. Vi må regne med at dette også gjelder for det svenske Altor og det amerikanske Bain Capital. Det er de som i realiteten kjøper Ewos, selv om kjøpet formelt skjer gjennom et norsk selskap etablert av de to investeringsfondene. Til alt overmål fikk Cermaq-ledelsen en halv årslønn i bonus etter salget.


Bengt Stabrun Johansen
Partileder for kystpartiet.

 

 

Read 20770 times