mandag, 10 februar 2014 14:53

Kystpartiet støtter aksjonen mot nedleggelse av fiskeindustriarbeidsplasser i Nord

Rate this item
(2 votes)

Partileder Bengt Stabrun Johansen deltok under lørdagens demonstrasjon i Hammerfest.

 – Nå må vi vise at dette er en kamp vi skal ta sammen, både tverrpolitisk og på tvers av kommunegrensene, sier Stabrun Johansen (Kystpartiet), som var å finne nesten helt fremst i demonstrasjonstoget. Bærende på parolen med påskriften "Stopp Røkke", demonstrerte han og rundt 500 andre mot at Røkke - eide Norway Seafoods ønsker å legge ned flere fiskebedrifter i Nord-Norge, deriblant Hammerfest og Mehamn. Etter hvert som frysetrålerne ferdigstilles, blir det færre hender i arbeid på landanleggene, til tross for klare forpliktelser om levering av råstoff. Det er helt feil måte å gjøre ting på og taperne blir de som har arbeidsplassen sin langs kysten. Da den forrige regjering åpnet for å skille ut den sjøbaserte og den landbaserte virksomheten i forskjellige selskaper så åpnet dette for "triksing" med regnskap slik at man får grønne tall på den sjøbaserte virksomheten og røde tall der det er ønskelig for selskapet og presentere røde tall ved den landbaserte virksomheten for dermed å argumentere for nedleggelse.

Ilandføringsforpliktelsene det medfører for å disponere disse trålkonsesjonene med ilandføringsforpliktelser gjør at virksomheten bør sees på i sammenheng, og det totale driftsregnskapet av begge virksomhetene er det som burde legges til grunn for lønnsomhet eller ikke. Det blir som en potetbonde som vil skille sin virksomhet i et selskap som sår, og et annet som høster for deretter å argumentere for avvikling av selskapet som sår da denne kun medfører utgifter. Og så beholde selskapet som står for innhøstingen fordi det er den man tjener penger på, slår Stabrun Johansen fast. Bonden er pent nødt å se ting i sammenheng, så bør også Norway Seafood og Kjell Inge Røkke.

Vekslende regjeringer som innbefatter politiske parti både på den sosialistiske og den borgelige siden har bidratt til å utvanne leveringsforpliktelsene som dannet grunnlaget for disse kvotene. Først ved å endre leveringsplikten til tilbudsplikt, dernest ved å tillate en splittelse av virksomheten til en sjøbasert og en landbasert del. Det siste fra ministerhold er å endre tilbudspliktens tilknytning til spesifikke kommuner til å bli en regional tilbudsplikt. Denne utvanninga av leveringsforpliktelsene må stoppes. Det må tvert om arbeides for en innskjerping av forpliktelsene det medfører å disponere disse kvotene. Med andre ord så er det flere som har dritt på fingran i denne saken.

Forhistoria kjenner vi. Da hjelper det lite å kaste småstein på hverandre i form av å fordele skyld. Nå er det viktig at man tverrpolitisk og på tvers av kommune/ fylkesgrenser føre kampen i fellesskap for å snu denne trenden hvor storkapitalistene tar seg til rette og en utvanning av klare forutsettinger for lov til å fortsette.

3. mars vil kystopprørerne innta stortingsplassen og demonstrere mot uthulingen av leveringsforpliktelsene. Stabrun Johansen håper å kunne følge aksjonen til Oslo.

 

 

Read 19316 times Last modified on mandag, 10 februar 2014 14:58