onsdag, 23 april 2014 15:56

Kystpartiet støtter lærerorganisasjonene

Rate this item
(1 Vote)

Utdanningsforbundet valgte å bryte forhandlingene om arbeidstid med KS 24. januar 2014. Arbeidstid er derfor en del av vårens tariffoppgjør.

Det kan virke som KS ikke hadde forventet et ærlig svar når de utfordret lærerprofesjonen med skamtilbudet om ny arbeidstidsordning. Utdanningsforbundet ønsker mer tid ti hver enkelt elev og presiserer at kvalitet ikke kommer av seg selv. Kvalitet krever tid. Tid til å følge opp hver enkelt, tid til forberedelser og tid til etterarbeid. Blir lærerne presset på arbeidstidsordninger så vil dette naturligvis gå ut over kvaliteten på det skoletilbudet som til en hver tid gis. Lærerne er allerede presset som følge av byråkratisering, innsparinger og oppgaver som egentlig burde være pålagt andre enn lærerne.

Kystpartiet avholdt sitt Landsmøte i begynnelsen av april og vedtok følgende uttalelse: ”Kystpartiet støtter lærerorganisasjonene i kampen om arbeidstid og forhandlingsrett. Vi oppfatter at forslaget fra KS er en provokasjon mot en hel yrkesgruppe. Det rører ved sentrale arbeidstakerrettigheter og innebærer bl.a. at man tar bort lærernes forhandlingsrett om arbeidstiden. Forslaget fra KS vil etter Kystpartiets oppfatning medføre et dårligere undervisningstilbud og vil kunne føre til rekrutteringsproblemer og flukt fra læreryrket.”

 

 

 

Read 17559 times