torsdag, 22 mai 2014 13:13

Leveringsdyktig hele året!

Rate this item
(2 votes)

"Torskeåret 2014 er blitt en katastrofe. Vi har bygget marked, som Islendingene kommer til å overta etter 17. mai". Det sier konserndirektør Thomas Farstad i Norway Seafoods til avisa Kyst og Fjord i forbindelse med Norges Kystfiskarlag sitt landsmøte nylig. Mens mange kystfiskere jubler, er Farstad sterkt misfornøyd. - ”Året har vært fryktelig og veldig skadelig. Vi har misbrukt mulighetene til å bli leveringsdyktige hele året. Nå tar det brått slutt, og islendingene kan overta”. Farstad sier videre at satsing på fersk fisk er en kommende vinner i de europeiske markedene. Men da må man være leveringsdyktige hele året.

- Han sier at dette ønsker Norway Seafoods å være med på. Men tror ikke at de vil være i stand til å være med, året rundt. Han frykter da at det er andre produkter som vil overta hylleplassen, og sikter til Islendingene.

- Denne problemstillingen har Havfisk ASA og Norway Seafoods alle forutsettinger for å kunne imøtekomme i forhold til å spre utover året aktiviteten på sine trålere slik at de kan forsyne landanleggene med jamn råstofftilgang. Å skyte på kystfiskerne som har sin mulighet til å fange torsken når den er kystnær og tilgjengelig blir feil. De fleste kystfiskefartøy har ikke kapasitet til, eller forutsettinger for å følge torsken til havs når vinter og vårfiskesesongen tar slutt, det har derimot trålerne. Havfisk ASA innehar trålkonsesjoner med klare leveringsforpliktelser. Misbrukte muligheter er noe Aker systemet selv har stått for i lang tid, så å legge skylden på kystflåten er rett og slett skammelig. I stedet for å levere til landanleggene slik at disse har mulighet til å opprettholde nevnte markedsandeler så velger selskapet å fryse inn størstedelen av sine fangster for dernest å eksportere det som frossent ubearbeidd råstoff ut av landet. Det er når torsken forlater kysten at havfiskeflåten og ferskfisk trålerne, med eller uten leveringsforpliktelser burde komme inn å forsyne landanlegg med råstoff.

- Farstads utspill kan tolkes som et ønske om å få tilført mer til trålerne, som da vil gå på bekostning av kystfiskeflåten. I så tilfelle et ønske som undertegnede sterkt fraråder sentrale fiskerimyndigheter å etterkomme.

Myndighetene bør derimot sørge for en innstramming i forhold til leveringsforpliktelser for trålere som har dette som forutsetting for sine konsesjoner og sørge for at forpliktelsene blir etterfulgt i tråd med den intensjon som lå til grunn da disse ble gitt.

 

 

Read 17643 times Last modified on torsdag, 22 mai 2014 13:16