Nyheter

Nyheter (146)

mandag, 01 juli 2013 14:02

Overgangsordning for Kroater

Written by

Kroatia blir ventelig medlem av EU 1. juli i år. Da blir landet også med i EØS, og Norge må ta stilling til om det skal innføres en overgangsordning som begrenser kroaters mulighet til å ta arbeid i vårt land. Kystpartiet mener at en slik ordning er nødvendig for å hindre sosial dumping.

mandag, 01 juli 2013 13:57

FiskeribladetFiskaren

Written by

Det er ofte spennende å lese FiskeribladetFiskaren med sitt til dels dype, og til tider, godt funderte artikler på en underfokusert næring.

lørdag, 22 juni 2013 19:06

Fiskeriministerens snuoperasjon!

Written by

At Fiskeriminister Berg Hansen snur trill rundt i forhold til innstramminger angående leveringsforpliktelser for fartøy med torsketrålkonsesjonsløyve kommer ikke som noen bombe. Det som er overraskende er at kunngjøringen kommer nå og ikke et stykke ut i september.

onsdag, 19 juni 2013 18:20

Ror over Vestfjorden om han kommer på tinget

Written by

Svein H. H. Tennes er Kystpartiets 1. kandidat til stortingsvalget 9. september.

onsdag, 12 juni 2013 22:13

Den siste sjømann?

Written by

I en proposisjon til Stortinget skriver Nærings- og handelsdepartementet at en tidsriktig lovgivning må bygge på kjønnsnøytral terminologi.
Derfor er det nå vedtatt i Stortinget å bytte "sjømann" til "arbeidstaker".

mandag, 03 juni 2013 21:22

Fremtiden er elektronisk!

Written by

Det har vært varslet tidligere, og nå har Stortinget endret forvaltningsloven som innebærer at statlige etater og kommunene i løpet av 2014 vil slutte med papirbrev. I løpet av 2014 vil en rekke statlige etater kun sende elektronisk post, og innen et par år skal alle brev fra stat og kommune kun komme elektronisk.

mandag, 03 juni 2013 21:21

Stortinget bryter grunnloven!

Written by

Stortinget har i om lag tjue år rutinemessig og uten nevneverdig debatt avgitt suverenitet til EU via EØS avtalen med en nonchalant holdning til grunnloven.

tirsdag, 21 mai 2013 19:31

Slutten for norske sjøfolk!

Written by

Høyre har presentert sin maritime strategi «Styringsfart 2020». Strategien er vedtatt av partiets stortingsgruppe, og et av de viktigste punktene er den nåværende begrensningen skip i det norske internasjonale skipsregisteret (NIS). Høyre vurderer å fjerne disse, og la passasjerskip i utenriksfart, fraktefarten langs kysten og offshorefartøyene seile på NIS.

mandag, 20 mai 2013 13:16

Landbruket og EØS

Written by

I utgangspunktet skulle EØS-avtalen ikke omfatte landbruk. Likevel blir norsk landbruk i økende grad berørt av bestemmelser i EØS. Det dreier seg om liberalisering av handelen med landbruksvarer, regelverk for mattrygghet og veterinære saker, tekniske standarder, arbeidsinnvandring og eiendomsforhold.

Kystpartiet Troms og Kystpartiet Finnmark viser til rullering av Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 og fremmer i den forbindelse følgende krav om permanent utbedring av E6 over Kvænangsfjellet.

 

Side 9 av 11