Nyheter

Nyheter (146)

fredag, 05 desember 2014 19:25

Samferdsel på kysten

Written by

Kystpartiet registrerer at det i forbindelse med budsjettet legges opp til amputasjon av samferdselstilbudet langs store deler av kysten.

søndag, 23 november 2014 18:36

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

Written by

I juni 2013 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, mot en stemme fra Venstre.

Per i dag er Ms en kronisk uhelbredelig nevrologisk sykdom, som rammer sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen. Aldersgruppen er 25-45 år.

mandag, 27 oktober 2014 18:51

KUNNGJØRING!

Written by

Kystpartiet i Vestfold kunngjør at lagets fylkesårsmøte holdes på Sem skole den 6. desember 2014. Fylkesårsmøtet begynner kl. 13:00.

torsdag, 09 oktober 2014 14:50

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Written by

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i et innlegg i avisene gått i rette med en kronikk som Natur og Ungdom hadde i Fiskeribladet Fiskaren 26. september.

mandag, 29 september 2014 12:31

De underkuedes redsel for EU

Written by

I forbindelse med organisasjonen «Nei til EU» sin landsomfattende jubileumsstafett som turnerte i sommer så skrev Altapostens politiske redaktør en artikkel hvor organisasjonens rolle omtales.

søndag, 07 september 2014 17:22

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

Written by

Ole B. Sæverud, politimester i Troms - som er født i Tromsø, har gått i barnehage i Tromsø, gått på barne- og ungdomsskole i Tromsø, gått på videregående skole i Tromsø og som har studert i Tromsø - uttaler torsdag 28. august på NRK at Nord-Norge må samles i et politidistrikt. Ikke uventet er han av den oppfatning at hovedsetet for distriktet bør ligge i Tromsø. Med dette sørger han for å være enig med sine foresatte i Politidirektoratet. Mange vil hevde at dette også er en manøver for fortsatt å få lov til å sitte i politimesterstolen.

søndag, 31 august 2014 13:33

Hvordan skal vi tjene penger på torsken?

Written by

Det er overskriften på et innlegg fiskeriminister Elisabeth Aspaker har hatt i avisene nylig. For å være litt ironisk kan man jo si at svaret er enkelt: Få godt betalt for den!

Nei til EUs jubileumsstafett kommer til Finnmark lørdag 30. august, og fortsetter fylket rundt til og med lørdag 6. september.

torsdag, 03 juli 2014 18:06

Oppfordring!

Written by

I hele sommer og et stykke utover høsten har organisasjonen "Nei til EU" en jubileums stafett som går over det ganske land. Her markeres ikke bare grunnlovsjubileet, men også det faktum at det i år er 20 år siden det norske folk for andre gang sa nei til medlemsskap i den europeiske unionen.

Side 6 av 11