Nyheter

Nyheter (150)

tirsdag, 30 juli 2013 10:52

Urfolkskonferansen i Alta

Written by

I midten av juni ble det holdt urfolkskonferanse i Alta. Formålet med konferansen var å lage forslag og utvikle kollektive anbefalinger til verdenskonferansen om urfolk som skal avholdes i New York 22–23. september 2014. "Alta erklæringen", som er sluttdokumentet fra konferansen er interessant lesing. Sentralt i denne erklæringen er begrepet "selvbestemmelse".

tirsdag, 30 juli 2013 10:50

Ubåtjakta i Sognefjorden 1972

Written by

Arne Hov skriv i Sogn Avis 17.06.2013 om ein pensjonert marineoffiser som har skrive om: «Framande ubåtar i norske fjordar - Realitet eller myte?» Mykje av det som var skrive, samt eit innslag på NRK om temaet, var om ubåtjakta i Sognefjorden i 1972. Arne Hov skriv at han fekk ein lite hyggelig tanke etterpå: Kunne det vore senka ein atomubåt i Sognefjorden, og er dette skuld i at Sognefjorden er vorten meir og meir fisketom dei siste åra?

torsdag, 04 juli 2013 18:54

Turistfiske ute av kontroll

Written by

Stadig nye bedrifter etableres langs kysten med formål om å skaffe seg innkomme i form av fisketurisme. For mange distriktskommuner og bygder har dette skapt aktivitet med positive ringvirkninger. Men denne formen for "ny næringsvirksomhet" er kommet totalt ut av kontroll.

torsdag, 04 juli 2013 16:33

Noreg i framtida

Written by

Det er vår i jorda. Plantane driv og samlar krefter for ein pang start når varmen kjem. So tok tankane meg. Kor mange har tatt fram ei hakke og eit grev (Plog) for å gjere klart å setje poteter, plante ut kålrot, eller andre grønsak sortar?

mandag, 01 juli 2013 14:02

Overgangsordning for Kroater

Written by

Kroatia blir ventelig medlem av EU 1. juli i år. Da blir landet også med i EØS, og Norge må ta stilling til om det skal innføres en overgangsordning som begrenser kroaters mulighet til å ta arbeid i vårt land. Kystpartiet mener at en slik ordning er nødvendig for å hindre sosial dumping.

mandag, 01 juli 2013 13:57

FiskeribladetFiskaren

Written by

Det er ofte spennende å lese FiskeribladetFiskaren med sitt til dels dype, og til tider, godt funderte artikler på en underfokusert næring.

lørdag, 22 juni 2013 19:06

Fiskeriministerens snuoperasjon!

Written by

At Fiskeriminister Berg Hansen snur trill rundt i forhold til innstramminger angående leveringsforpliktelser for fartøy med torsketrålkonsesjonsløyve kommer ikke som noen bombe. Det som er overraskende er at kunngjøringen kommer nå og ikke et stykke ut i september.

onsdag, 19 juni 2013 18:20

Ror over Vestfjorden om han kommer på tinget

Written by

Svein H. H. Tennes er Kystpartiets 1. kandidat til stortingsvalget 9. september.

onsdag, 12 juni 2013 22:13

Den siste sjømann?

Written by

I en proposisjon til Stortinget skriver Nærings- og handelsdepartementet at en tidsriktig lovgivning må bygge på kjønnsnøytral terminologi.
Derfor er det nå vedtatt i Stortinget å bytte "sjømann" til "arbeidstaker".

mandag, 03 juni 2013 21:22

Fremtiden er elektronisk!

Written by

Det har vært varslet tidligere, og nå har Stortinget endret forvaltningsloven som innebærer at statlige etater og kommunene i løpet av 2014 vil slutte med papirbrev. I løpet av 2014 vil en rekke statlige etater kun sende elektronisk post, og innen et par år skal alle brev fra stat og kommune kun komme elektronisk.

Side 9 av 11