Nyheter

Nyheter (134)

torsdag, 19 februar 2015 11:35

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

Written by

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

mandag, 05 januar 2015 15:06

Prioritering og helsediskriminering

Written by

I løpet av en times debatt 13.11 (Debatten NRK) greide helsepolitikeren Bjarne Michalsen og helseminister Bent Høie, godt sekundert av prioriteringsutvalgets leder Ole Fridtjof Nordheim, nærmest egenhendig å undergrave tilliten til det norske helsevesen.

fredag, 05 desember 2014 19:25

Samferdsel på kysten

Written by

Kystpartiet registrerer at det i forbindelse med budsjettet legges opp til amputasjon av samferdselstilbudet langs store deler av kysten.

søndag, 23 november 2014 18:36

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

Written by

I juni 2013 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, mot en stemme fra Venstre.

Per i dag er Ms en kronisk uhelbredelig nevrologisk sykdom, som rammer sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen. Aldersgruppen er 25-45 år.

mandag, 27 oktober 2014 18:51

KUNNGJØRING!

Written by

Kystpartiet i Vestfold kunngjør at lagets fylkesårsmøte holdes på Sem skole den 6. desember 2014. Fylkesårsmøtet begynner kl. 13:00.

torsdag, 09 oktober 2014 14:50

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Written by

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i et innlegg i avisene gått i rette med en kronikk som Natur og Ungdom hadde i Fiskeribladet Fiskaren 26. september.

mandag, 29 september 2014 12:31

De underkuedes redsel for EU

Written by

I forbindelse med organisasjonen «Nei til EU» sin landsomfattende jubileumsstafett som turnerte i sommer så skrev Altapostens politiske redaktør en artikkel hvor organisasjonens rolle omtales.

søndag, 07 september 2014 17:22

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

Written by

Ole B. Sæverud, politimester i Troms - som er født i Tromsø, har gått i barnehage i Tromsø, gått på barne- og ungdomsskole i Tromsø, gått på videregående skole i Tromsø og som har studert i Tromsø - uttaler torsdag 28. august på NRK at Nord-Norge må samles i et politidistrikt. Ikke uventet er han av den oppfatning at hovedsetet for distriktet bør ligge i Tromsø. Med dette sørger han for å være enig med sine foresatte i Politidirektoratet. Mange vil hevde at dette også er en manøver for fortsatt å få lov til å sitte i politimesterstolen.

søndag, 31 august 2014 13:33

Hvordan skal vi tjene penger på torsken?

Written by

Det er overskriften på et innlegg fiskeriminister Elisabeth Aspaker har hatt i avisene nylig. For å være litt ironisk kan man jo si at svaret er enkelt: Få godt betalt for den!

Side 5 av 10