Nyheter

Nyheter (149)

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

torsdag, 19 februar 2015 11:35

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

Written by

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

mandag, 05 januar 2015 15:06

Prioritering og helsediskriminering

Written by

I løpet av en times debatt 13.11 (Debatten NRK) greide helsepolitikeren Bjarne Michalsen og helseminister Bent Høie, godt sekundert av prioriteringsutvalgets leder Ole Fridtjof Nordheim, nærmest egenhendig å undergrave tilliten til det norske helsevesen.

fredag, 05 desember 2014 19:25

Samferdsel på kysten

Written by

Kystpartiet registrerer at det i forbindelse med budsjettet legges opp til amputasjon av samferdselstilbudet langs store deler av kysten.

søndag, 23 november 2014 18:36

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

Written by

I juni 2013 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, mot en stemme fra Venstre.

Per i dag er Ms en kronisk uhelbredelig nevrologisk sykdom, som rammer sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen. Aldersgruppen er 25-45 år.

mandag, 27 oktober 2014 18:51

KUNNGJØRING!

Written by

Kystpartiet i Vestfold kunngjør at lagets fylkesårsmøte holdes på Sem skole den 6. desember 2014. Fylkesårsmøtet begynner kl. 13:00.

torsdag, 09 oktober 2014 14:50

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Written by

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i et innlegg i avisene gått i rette med en kronikk som Natur og Ungdom hadde i Fiskeribladet Fiskaren 26. september.

mandag, 29 september 2014 12:31

De underkuedes redsel for EU

Written by

I forbindelse med organisasjonen «Nei til EU» sin landsomfattende jubileumsstafett som turnerte i sommer så skrev Altapostens politiske redaktør en artikkel hvor organisasjonens rolle omtales.

søndag, 07 september 2014 17:22

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

Written by

Ole B. Sæverud, politimester i Troms - som er født i Tromsø, har gått i barnehage i Tromsø, gått på barne- og ungdomsskole i Tromsø, gått på videregående skole i Tromsø og som har studert i Tromsø - uttaler torsdag 28. august på NRK at Nord-Norge må samles i et politidistrikt. Ikke uventet er han av den oppfatning at hovedsetet for distriktet bør ligge i Tromsø. Med dette sørger han for å være enig med sine foresatte i Politidirektoratet. Mange vil hevde at dette også er en manøver for fortsatt å få lov til å sitte i politimesterstolen.

Side 6 av 11