Nyheter

Nyheter (151)

Fisker Alf Ulland på Hidra er sterkt uenig med de lokale næringspolitikerne Ingunn Foss (H) og Odd Omland (Ap) som like før jul åpnet for turistfiske også med trål og not.

Partileder Bengt Stabrun Johansen deltok under lørdagens demonstrasjon i Hammerfest.

onsdag, 04 september 2013 19:22

Salg av fôrselskap

Det delvis statseide fiskeoppdrettsselskapet Cermaq selger i år det strategisk viktige fôrselskapet Ewos til utenlandske investeringsfond for
6,5 milliarder kroner. Det betyr at kontrollen over ekspertise og viktige naturressurser forsvinner ut av landet. Norske myndigheter reduserer derved sine muligheter til å sikre utviklingen av en bæredyktig oppdrettsnæring både i Norge og internasjonalt. Kystpartiet mener at regjeringen burde ha brukt sin eiermakt på 60 prosent av aksjene i Cermaq til å stoppe salget.

Kystpartiet vil at norske mineralressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte. Det økonomiske utbyttet fra mineralutvinningen bør i størst mulig grad komme nasjonale aktører som lokale grunneiere, lokalsamfunnet og staten til gode. Virksomheten bør drives på en miljø- og helsemessig forsvarlig måte. Kystpartiet vil arbeide for at disse forvaltningsprinsippene også blir gjennomført internasjonalt.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet en innvandringspolitikk som vil føre til en mye sterkere befolkningsøkning i Norge enn det vi opplever i dag. Men er det virkelig god miljøpolitikk å øke befolkningen i et av verdens rikeste land? Kystpartiet mener at en sterk liberalisering av innvandringspolitikken verken er bærekraftig miljømessig, sosialt eller økonomisk.

Med EØS-avtalen fra 1994 overtok Norge det meste av EUs regelverk om mat og dyr. Dette regelverket er under kontinuerlig revisjon, med sikte på en harmonisering av deltakerlandenes regelverk og en gradvis liberalisering av handelen. I stadig større grad kommer regelverket i form av forordninger som ikke kan endres i forbindelse med at de skal implementeres i Norge. I henhold til EØS-avtalen kan norske byråkrater og fagfolk delta i utarbeidelsen av forslag til nye regler, direktiver og forordninger, f.eks. i arbeidsgrupper i EUs mattilsyn. Men Norge har ikke stemmerett i de politiske fora som vedtar reglene.

mandag, 02 september 2013 15:45

I utakt med folket!

Written by

Toppkandidatene til Arbeiderpartiet og Høyre i Nordland sier ja til EU og er i utakt med folket i Nordland, som fortsatt sier nei!

Næringslivet i Finnmark må styrkes. Et vesentlig moment i denne sammenheng er behovet for å styrke lokal kompetanse. Fagutdanningen må skje i samarbeid med næringene. Vi har lang og god erfaring med desentralisert utdanning i fylket.

Økt import av gatehunder fra østeuropeiske EU-land utgjør en reell fare for den norske dyre- og folkehelsen. Hundene kan være bærere av rabies og smitte fra revens dvergbendelorm. Men EØS-avtalen hindrer Norge i å innføre det mest effektive tiltak for å løse dette problemet.

søndag, 25 august 2013 14:55

Fire nye år med EØS?

Senterungdommens leder og sentralstyre går i Nationen 6. august hardt ut mot EØS-avtalen som truer den norske velferdsstaten. De skriver videre at Senterpartiet har fått mer enn nok av alle direktivene fra EU og vil derfor erstatte EØS med en handelsavtale. Men hvordan kan Senterpartiet samtidig være med på å garantere fire nye år med EØS?

Side 8 av 11