Kronikker

Kronikker (23)

mandag, 11 mars 2013 18:23

Hurra! KP kommer til Sør-Varanger

Written by

Kystpartiet seiler i medvind. Stadig flere har vendt sin oppmerksomhet mot oss. Ikke uventet høster vi applaus for våre standpunkt i forhold til bl.a. nei til EU-medlemskap og nei til videreføring av EØS-avtalen, styrking av bosetting i distriktene, arbeid for et sterkere og bredere helsetilbud i nord, krav om ilandføring av olje og gass der det er mulig i Finnmark, leveringsordninger innen fiskeriene som sikrer stabile leveranser og sysselsetting på landanlegg, jordbrukspolitikk, rovdyrforvaltning, statlige forpliktelser og overføringer til veier, havner, flyplasser og jernbane i nord, gode rammeforutsetninger for mineralutvikling og etablering av ny industri og styrking av utdanningstilbudet i Finnmark.

Til våren vil vi etablere lokallag av Kystpartiet i Sør-Varanger. Jeg vil be hver og en av dere om å formidle videre det glade budskap - det beste politiske alternativet bosetter seg snart i kommunen :-) Følg med...

 

 

 

mandag, 11 mars 2013 18:23

KPU rir igjen

Written by

Var gjennom ei flott helg i Tromsø 1.-3.13 . Etter en fantastisk fin samling med ungdommer i Kystpartiet er det gitt nytt liv til Kystpartiets Ungdom. En utrolig engasjert gjeng har tatt ansvar og ønsker å drive og formidle Kystpartiets politikk framover. Se opp Norge - her kommer framtiden!

 

 

søndag, 13 januar 2013 17:47

EUs forhold til EFTA-landene

Written by

EUs ministerråd la den 20. desember 2012 frem sin toårlige vurdering av EUs forhold til EFTA-landene. Rådet konkluderer med at forholdet er preget av stabilitet og nærhet. Likevel beklager rådet seg over manglende tilpasning til EU fra flere av EFTA-landenes side.

 

torsdag, 06 desember 2012 18:41

EU, fiskeriforvaltning og havretten

Written by

EU er i ferd med å vedta en fiskeripolitikk som bygger på overnasjonalitet, historiske rettigheter/relativ stabilitet, og omsettelige kvoter.

torsdag, 06 desember 2012 18:39

Fiskerinæringens Judas?

Written by

Ifølge Bibelens nye testamente så forrådde Judas Iscariot sin herre og mester for tretti sølvpenger.

torsdag, 06 desember 2012 18:37

GMO og de politiske partiene

Written by

Småbruker Ole-Jacob Christensen utfordret i Nationen 25. oktober de politiske partiene til å si hva de ønsker å gjøre med GMO-søknader og Norges avhengighet av importert kraftfôr.

Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter.

torsdag, 06 desember 2012 18:31

Fiskeripolitikk på Røkke sine primisser?

Written by

Den Norsk/Amerikanske raider, Kjell Inge Røkke gjør akkurat som han vil, mens vi sitter og ser på at naturresursene blir tappet.

torsdag, 06 desember 2012 17:46

Norsk tilknytning til EU bør endres

Written by

Kystpartiet er fornøyd med at flere fagforbund nå setter fokus på Norges tilknytning til EU via EØS avtalen, og ønsker å se på alternativer til denne.

Side 2 av 2