Kronikker

Kronikker (24)

Under Kirkeneskonferansen 5.2.13 kunne Senterpartiets samferdselsminister Marit Arnstad opplyse at befolkning og næringsutøvere i Nord-Norge "på lik linje med landet for øvrig" må akseptere å stille "i kø" i forhold til utbygging av infrastruktur. Hun hadde her spesielt i tankene utbygging og utbedring av veier og flyplasser.

Kystpartiet seiler i medvind. Stadig flere har vendt sin oppmerksomhet mot oss. Ikke uventet høster vi applaus for våre standpunkt i forhold til bl.a. nei til EU-medlemskap og nei til videreføring av EØS-avtalen, styrking av bosetting i distriktene, arbeid for et sterkere og bredere helsetilbud i nord, krav om ilandføring av olje og gass der det er mulig i Finnmark, leveringsordninger innen fiskeriene som sikrer stabile leveranser og sysselsetting på landanlegg, jordbrukspolitikk, rovdyrforvaltning, statlige forpliktelser og overføringer til veier, havner, flyplasser og jernbane i nord, gode rammeforutsetninger for mineralutvikling og etablering av ny industri og styrking av utdanningstilbudet i Finnmark.

Til våren vil vi etablere lokallag av Kystpartiet i Sør-Varanger. Jeg vil be hver og en av dere om å formidle videre det glade budskap - det beste politiske alternativet bosetter seg snart i kommunen :-) Følg med...

 

 

 

mandag, 11 mars 2013 18:23

KPU rir igjen

Var gjennom ei flott helg i Tromsø 1.-3.13 . Etter en fantastisk fin samling med ungdommer i Kystpartiet er det gitt nytt liv til Kystpartiets Ungdom. En utrolig engasjert gjeng har tatt ansvar og ønsker å drive og formidle Kystpartiets politikk framover. Se opp Norge - her kommer framtiden!

 

 

EUs ministerråd la den 20. desember 2012 frem sin toårlige vurdering av EUs forhold til EFTA-landene. Rådet konkluderer med at forholdet er preget av stabilitet og nærhet. Likevel beklager rådet seg over manglende tilpasning til EU fra flere av EFTA-landenes side.

 

EU er i ferd med å vedta en fiskeripolitikk som bygger på overnasjonalitet, historiske rettigheter/relativ stabilitet, og omsettelige kvoter.

torsdag, 06 desember 2012 18:39

Fiskerinæringens Judas?

Ifølge Bibelens nye testamente så forrådde Judas Iscariot sin herre og mester for tretti sølvpenger.

Småbruker Ole-Jacob Christensen utfordret i Nationen 25. oktober de politiske partiene til å si hva de ønsker å gjøre med GMO-søknader og Norges avhengighet av importert kraftfôr.

Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter.

Den Norsk/Amerikanske raider, Kjell Inge Røkke gjør akkurat som han vil, mens vi sitter og ser på at naturresursene blir tappet.

Kystpartiet er fornøyd med at flere fagforbund nå setter fokus på Norges tilknytning til EU via EØS avtalen, og ønsker å se på alternativer til denne.

Side 2 av 2