Kystpartiet er mot AMS-systemet på grunnlag av personvern og faglig helsedissens.

Kystpartiet vil vise til at 190 leger og forskere fra 37 land har stillet seg bak et opprop til EU-kommisjonen hvor de ber om at utrullingen av 5G-nettet utsettes inntil mulige risikoer for menneskers helse og for miljøet er blitt undersøkt fullt ut av bransjeuavhengige forskere. Underskriverne viser til eksisterende forskning og til at 5G-nettet vil føre til massiv økning av påtvunget eksponering for stråling.

Uten å ta stilling til den vitenskapelige debatten rundt lavfrekvent stråling og helserisiko vil Kystpartiet peke på føre var-prinsippet som viktig i denne sammenhengen. De mulige helsefarene ved utbygging av 5G-nettet og AMS-målere kan ikke ignoreres.

Uttalelse fra Kystpartiets landsmøte 9-10. mars 2019

søndag, 10 mars 2019 15:37

Større innflytelse til folket

Kystpartiet ønsker å gi folk større innflytelse. 

Derfor vil vi utrede en ordning med innbyggerinitiativ og bindende folkeavstemminger.

Uttalelse fra Kystpartiets landsmøte 9-10. mars 2019

søndag, 10 mars 2019 15:34

Kystpartiet sier nei til bompenger

I 2018 ble det innkrevet bompenger ved 228 bomstasjoner i Norge. Det er 58 bomstasjoner mere enn i 2013.

Kystpartiet har programfestet at vi er mot bomstasjoner på offentlige veier. Vi er mot dette blant annet fordi det rammer usosialt, medfører unødvendige administrasjonskostnader og er en ulempe for lokalt kultur- og næringsliv.

Uttalelse fra Kystpartiets landsmøte 2019

Side 9 av 25