Tilbake til fylkesoversikten

Kystpartiets i Vestfolds fylkestingsvalgprogram 2015-2019

Samferdselspolitikk for fremtiden

Lokalpolitikk i Sandefjord


Fra Kystpartiet i Vestfolds fylkestingsvalgsprogram 2015-2019: 

Frafall i den videregårnde skolen er blitt et økende problem. Et praksisprosjekt i Aust-Agder har gått ut på at skoletrette elever fra ungdomsskolen har fått mere praksis og mindre teori når de starter på videregående skole. Dette prosjektet har fått gode resultater, og Kystpartiet i Vestfold vil at fylkeskomunen skal ta initiativ til et slikt prosjekt også i Vestfold.

Man kan lese litt om bakgrunnen for forslaget her.


Kystpartiet i Vestfolds uttalelse om deponiplanene i Brevik.