Tilbake til lokalpolitikk Vestfold
Tilbake til lokalpolitikk Sandefjord

Henvendelsen under ble sendt til Sandefjord kommune 31.05.18


Til avdeling for miljørettet helsevern, helsestasjon for barn, hjemmesykepleier og hjemmehjelp, ordfører og andre det måtte gjelde.

 

I anledning av at NVE har bestemt at AMS system, smarte målere skal settes inn i alle hjem innen 01.01.2019 Ønsker Kystpartiet i Sandefjord å opplyse at det er kommet ny informasjon rundt disse nye målerne.

 

https://stoppsmartmaalerne.no/ er en organisasjon som har faglig dokumentasjon på at målerne medfører større strålerisiko enn først antatt og opplyst gjennom myndighetenes rapport fra 2012. Og at det innebærer strålerisiko som påvirker helse i så stor betydning at vi mener dette bør tas opp til ny vurdering.


Vi kan vise til en av mange faglige uttalelser fra Einar Flydal https://einarflydal.com/2018/05/03/stralevernet-innrommer-har-feilinformert-om-styrken-pa-ams-malerne/

Så det vi ber om er at avdelingen for miljørettet helsevern igangsetter en god konstruktiv kommunikasjon med organisasjonen som er nevnt over. Samt gjøre tiltak for å få stoppet innsetting av smartmeter frem til fagpersoner og jurister kan komme frem til en enighet.

 

I tillegg til det helsemessige er personvern og annet lovverk knyttet kritisk til dette. Det skal også nevnes at på møte 14 mai, på Varden Ungdomskole, fikk formannskapet og ordfører i nye Sandefjord kommune, en kort orientering og skriftlig informasjon rundt dette. Men vi sender likevel dette til dere som en bekymringsmelding vi ønsker at dere følger opp.

Opplyser videre at det fra organisasjonens side er iverksatt blant annet tre jurister en radiokommunikasjonsteknolog (sivilingeniør), en miljørådgiver, en høyesterettsadvokat, tre medisinere med relevante spesialiteter og/eller erfaring, en dokumentalist med stor oversikt over faglitteraturen på feltet

 

Kopi av dette skriv er sendt som orientering til Fylkesmannen, Pasientombudet i Vestfold og til Vestfold stopp smartmålerne Vi ber om at mail blir bekreftet lest og mottatt.

Vennligst hilsen Kystpartiet Sandefjord.