Fylkesstyret

Ove Herman Romslo, 1. kandidat ved fylkestingsvalget

Kjetil Berland, styremedlem