14.09.23. Endring i kontaktinfo til Hovedstyret

28.05.23. Siden med lokalvalgprogrammer endret - lokalvalgprogram 2023-2027 lagt til

09.02.22. En liten oppdatering på temasiden om vindkraft

11.12.21. Temasiden om økonomisk politikk utvidet med lenker til et par kronikker som berører energiloven av 1990.

01.12.21. Kontaktinformasjon for Innlandet oppdatert

28.07.21. Temasiden om EØS oppdatert

28.07.21. Logo på nynorsk tilgjengelig

07.07.21. Siden med lokale valgbrosjyrer oppdatert

26.06.21. En side med tidligere brukte valgbrosjyrer opprettet

20.02.21. Nytt fylkesstyre og lokallag i Vestland

09.02.21. Nytt fylkesstyre i Nordland

08.02.21. Siden om listestilling ved valget 2021 oppdatert

06.12.20. En endring i siden om partiets historie.

05.12.20. Endring av kontaktinformasjonen for Nordland og Oslo

26.11.20. Endring av kontaktinformasjonen for Innlandet

25.10.20. Lenk til denne artikkelen lagt til på vår temaside om EØS

17.10.20. Lenk til Kystpartiet i Moskenes' Facebook-side lagt til i lenkesamlingen

12.09.20. Redaksjonelle endringer foretatt i vedtektene.

28.04.20. Nytt fylkesstyre i Kystpartiet i Viken

22.03.20. Lenk til denne artikkelen lagt til i siden med bakgrunnsstoff/argumenter rundt EØS

08.03.20. Nytt fylkesstyre i Vestfold og Telemark

08.03.20. En temaside om bistandspolitikk opprettet. man finner lenk til den på temasiden om utenrikspolitikk.

0.8.03.20. En side om listestilling ved valget i 2021 og innsamling av underskrifter opprettet. Lenk til siden finner man nede til høyre på vår hjemmeside.

01.03.20. Endring i kontaktinformasjon for Kystpartiet i Vestfold og Telemark

04.02.20. Vår side med bakgrunnsstoff om EØS utvidet med lenk til denne artikkelen.

28.01.20. Lenkesamlingen oppdatert med lenk til Kystpartiet i Vikens nye Facebook-side. En liten endring i kontaktinformasjonen til fylkeslaget.

12.01.20. Lenkesamlingen oppdatert med lenk til Kystpartiet i Vikens nye side.

05.01.20. Et par sider med bakgrunnsstoff til vår politikk er oppdatert. Bakgrunnsartikkelen om vindkraft er oppdatert med en lenk til denne saken. På vår temaside om utenrikspolitikk har vi lagt til et par lenker til artikler som belyser det vi tidligere har uttalt oss om i forbindelse med krigen i Syria. 

15.12.19. Bakgrunnsartikkelen om vindkraft oppdatert med et par lenker.

20.10.19. I forbindelse med at Kystpartiets landsstyre har vedtatt en uttalelse mot vindkraft, har vi opprettet en temaside om vindkraft. Man finner lenk til denne temasiden på vår temaside om miljø.

20.10.19. Retningslinjer for varsling i Kystpartiet publisert. Man finner disse via lenk på siden for vedtekter og retningslinjer.

20.10.19 Oversikt over komitéer og utvalg publisert. Man finner den i toppmenyen under "Organisasjon".

16.10.19 Oversikt over landsstyremedlemmene publisert. Man finner den i toppmenyen under "Organisasjon".

18.08.19. Fylkestingsvalgprogram for Kystpartiet i Vestfold og Telemark lagt til på siden med lokalvalgprogrammer.

04.07.19. Oppdatering i kontaktinformasjonen for Kystpartiet i Vestfold og Telemark.

24.06.19. Oppdatering i kontaktinformasjonen til Kystpartiets Ungdom.

23,06.19. På temasiden om demokrati og forvaltning har vi lagt til en lenk til denne uttalelsen om EUs nye opphavsrettsdirektiv.

16.06.19. På temasiden om skole og utdannelse har vi lagt til en lenk til dette innlegget, som bakgrunn for vår politikk.

01.06.19. Lenk til kommentar om korrupsjon i to kommuner lagt til i temasiden om lokalpolitikk i Viken.

26.05.19. Ny kontaktinformasjon for Kystpartiets Ungdom.

23.05.19. Lokalvalgsprogram for Oslo publisert her.

12.05.19. På temasiden om utenrikspolitikk har vi opprettet en lenk til denne artikkelsamlingen med argumenter og bakgrunnsstoff knyttet til EØS.

09.05.19. Nytt fylkesstyre i Vestfold og Telemark.

01.05.19. Nytt fylkesstyre i Kystpartiet i Oslo.

21.04.19. Kystpartiets vedtekter oppdatert med endringer vedtatt på årets landsmøte (§§ 7-1, 9, 14 C-2 og 16-2 endret)

13.04.19. Temasiden om helse- og sosialpolitikk oppdatert med lenk til dette innlegget om helseforetaksmodellen.

07.04.19. Lenk til denne debattartikkelen lagt til på vår temaside om helse- og sosialpolitikk.

02.04.19. Temasiden om lokalpolitikk i Oslo oppdatert med lenk til denne uttalelsen.

10.03.19. Ny kontaktperson for Kystpartiets Ungdom.

10.03.19. Nytt hovedstyre valgt på landsmøtet 2019

19.02.19. Kystpartiet har vedtatt en uttalelse om en endring i straffeloven. Denne uttalelsen kan man lese her. Vi har lagt til lenk til uttalelsen både på temasiden om kriminalpolitikk og på temasiden "Demokrati og forvaltning".

13.02.19. lenk til Kystpartiet i Vestlands facebook-side lagt til i lenkeoversikten.

05.02.19. Endring i kontaktinformasjonen til Kystpartiets Ungdom.

29.01.19. Kystpartiet i Vestfold har endret navn til Kystpartiet i Vestfold og Telemark. Oversikten over fylkes- og lokallag er blitt tilsvarende endret. For å få med Facebook-siden til det nye fylkeslaget er lenkesamlingen endret.

22.01.19. Kontaktperson for Kystpartiets ungdom i Viken lagt til.

12.01.19. Temasiden om helse- og sosialpolitikk oppdatert med omtale av Kystpartiets uttalelse om utbyggingen av 5G-nettet sammen med en lenk til bakgrunnsinformasjon.

04.01.19. En oppdatering på siden om lokalpolitikk i Viken - Kystpartiet i Vikens planlagte åpne møte har fått ny dato, og lokale er valgt.

01.01.19. På vår temaside om helse- og sosialpolitikk har vi lagt til en lenk til denne kommentaren.

03.12.18. En endring på siden om lokalpolitikk i Viken. Lenk til informasjon om åpent møte i Bærum, hvor dato for møtet er fastsatt og kommer frem.

29.11.18. Lenkesamlingen oppdatert med lenk til Kystpartiet i Vikens Facebook-side.

25.10.18. Lenkesamlingen oppdatert med lenk til Kystpartiet i Vikens internettside

24.10.18. Siden om lokalpolitikk i Oslo oppdatert med lenk til en henvendelse sendt til samtlige bystyremedlemmer.

23.10.18. Siden om lokalpolitikk i Oslo oppdatert med lenk til en uttalelse mot bilfritt Oslo sentrum.

18.10.18. Siden om lokalpolitikk i Viken oppdatert med lenk til en uttalelse fra fylkesstyret om økede kostnader i det nye fylket.

14.10.18. Siden om lokalpolitikk i Troms og Finnmark oppdatert med nyhet om at Kystpartiets representant i fylkestinget fikk gjennomslag for bedret kollektivtilbud i Vestre Loppa.

28.09.18. Endringer i sammensetningen av fylkesstyret i Vest-Agder.

24.08.18. Lenker til Kystpartiet i Oslos internettside og Facebook-side lagt til i lenkesamlingen.

24.08.18. Nytt fylkesstyre i Kystpartiet i Oslo.

27.07.18. Siden for innmelding i Kystpartiet endret. Opplysning om hvordan man betaler kontingent med Vipps lagt til.

18.07.18. Kystpartiet i Rogalands Facebook- og Twitter-sider fjernet fra vår lenkesamling, da disse sidene ikke lenger har noen tilknytning til partiet.

11.07.18. En kontaktperson er satt opp på fylkessiden for Rogaland.

04.07.18. Temasiden om helse- og sosialpolitikk oppdatert med en omtale av brevet Kystpartiet har sendt til NVE angående smartmålere.

27.06.18. Både Kystpartiets fylkeslag i Rogaland og lokallagene der er nå blitt lagt ned. Siden med kontaktinformasjon har følgelig blitt endret.

19.06.18. En side om lokalpolitikk i Sandefjord opprettet - med en aktuell sak.

19.06.18. Et par lenker til informasjon om listestilling og underskrifter ved valget i 2019 er lagt til her.

18.06.18. Fylkeslaget og lokallagene i Hordaland fjernet på Kystpartiets nettside, da disse er lagt ned.

17.06.18. Flere saker er lagt til på temasiden om lokalpolitikk i Vestfold.

17.06.18. Lenk til Kystpartiet i Hordlands facebookside fjernet fra lenkesamlingen, da siden er fjernet / lenken ikke virker.

15.06.18. En oppdatering på temasiden om lokalpolitikk i Troms og Finnmark.

31.05.18. Siden med diverse lenker oppdatert, da Kystpartiet i Trøndelag har fått ny Facebook-side.

31.05.18. Tillegg i kontaktinformasjonen for Kystpartiet i Viken.

30.05.18. Endring i kontaktinformasjonen for Hovedstyret, Kystpartiet i Hordaland og Kystpartiet i Rogaland.

24.05.18. Temasiden om lokalpolitikk utvidet med lenk til en side om lokalpolitikk i Oslo.

24.05.18. Nytt fylkesstyre i Kystpartiet i Oslo

17.05.18. Lenker til internettside og sosiale medier for Kystpartiet i Akershus slettet som en følge av at Kystpartiet i Akershus går inn i et nytt lag, Kystpartiet i Viken.

15.05.18. Nytt fylkeslag i Viken.

15.05.18. Kontaktinformasjonen for Aust-Agder oppdatert.

14.05.18. På høyre del av Kystpartiets internettside - under overskriften "Politikk" - finner man temasider om ulike felter innenfor politikken. Nå har vi lagt til en ny kategori her - "Lokalt". Her vil man etterhvert finne hva fylkes- og lokallag mener om ulike lokalpolitiske saker.

14.05.18. Oversikten over Hovedstyret endret, som en følge av at 1. varamedlem er rykket opp til fast hovedstyremedlem.

08.05.18. På siden med diverse lenker til sosiale medier mv. har vi fjernet en utdatert lenk til Kystpartiet i Trøndelags Facebook-side. I tillegg er "Kystpartiet i Troms" endret til "Kystpartiet i Troms og Finnmark" i oversikten over Facebook-sider.

08.05.18. På temasiden om miljøpolitikk har vi lagt til lenker til et par innlegg om ubåtvraket ved Fedje. Innleggene er skrevet av Einar Ebbesen, styremedlem i Kystpartiet i Hordaland.

08.05.18. På oversiktssiden for fylkes- og lokallag er "Hedmark" og "Oppland" fjernet og "Innlandet" blitt oppført.

27.04.18. Kontaktperson for Kystpartiets Ungdom i Finnmark og kontaktpersoner for noen kommuner i Akershus lagt til.

26.04.18. En lenk til denne kommentaren til Stortingets behandling av ACER-saken lagt til på temasiden om demokrati og forvaltning.

24.04.18. Kontakperson for Kystpartiets ungdom i Vestfold lagt til.

23.04.18. En rettelse i kontaktinformasjonen for Kystpartiet i Oslo.

20.04.18. Det to fylkeslagene i Trøndelag er slått sammen til ett lag. Man finner det nye fylkesstyret her. Med det samme har vi oppdatert listen over fylkeslag/fylker.

20.04.18. Ny partileder i Kystpartiet. Du kan lese om saken her.

17.04.18. Styresammensetningen for Kystpartiet i Finnmark endret, da et styremedlem har trukket seg.

15.04.18. Lenk til denne artikkelen lagt til på temasiden om økonomisk politikk.

10.04.18. Endringer i kontaktinformasjon for et styremedlem i Kystpartiets Ungdom

10.04.18. Et avsnitt om politikk rundt pillebruk fjernet fra temasiden om helse- og sosialpolitikk som en følge av endringer i Kystpartiets stortingsvalgsprogram i fjor.

02.04.18. Nytt styre i Kystpartiet i Sandefjord.

02.04.18. Tillegg i kontaktopplsyningene for Kystpartiet i Møre og Romsdal.

24.03.18. Kontaktperson for Kystpartiets Ungdom i Sandefjord lagt til.

24.03.18. Oppdatering vedrørende lokallag i Hordaland. Lokallaget Kystpartiet i Nordhordland fjernet, da laget ikke lenger eksisterer.

24.03.18. Endring i kontaktopplysningene for Hovedstyret. 1. vara er fratrådt, og 2. vara valgt på landsmøtet 2017 blir ny 1. vara.

17.03.18. Diverse oppdateringer for lag i Hordaland. Nytt fylkesstyre og nyelokallagsstyrer i Bergen og i Fjell. I tillegg kan vi registrere t par nye lokallag: Bømlo og Sveio.

13.03.18. Nytt fylkesstyre i Stavanger

09.03.18. Nytt lokallagsstyre i Karmøy og Haugesund

06.03.18. Nytt fylkesstyre i Møre og Romsdal

27.02.18. Nytt fylkesstyre i Rogaland.

27.02.18. Nytt lokallag i Sandnes.

24.02.18. Webversjon av vedtektene lagt ut.

16.02.18. På temasiden om kriminalpolitikk står det om Kystpartiets syn på dikitalt grenseforsvar. I den forbindelse har vi lagt til en lenk til en kronikk av Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort.

01.02.18. På temasiden om kriminalpolitikk har vi lagt til et avsnitt om digitalt grenseforsvar, med lenk til Datatilsynets høringsuttalelse.
4.01.18. Samlingen med lenker til Kystparti-lag på Internett og i sosiale medier utvidet med en lenk til Kystpartiets nyopprettede konto i det sosiale mediet Minds.

17.01.18. Innlegg om struktur under 11 meter publisert under "Innlegg og kronikker" (på forsiden).

16.01.18. Ny adresse til fylkesleder i Kystpartiet i Østfold.

16.01.18. En endring i styresammensetningen i Kystpartiet i Sandefjord.

16.01.18. Tillegg i kontaktinformasjon for Kystpartiet i Oslo.

21.12.17. En oppfordring sendt til media om å opplyse om hvor stor oppslutning partier i gruppen "Andre" får på meningsmålingene, kan man lese her. Lenk til denne henvendelsen er lagt til på samlesiden om demokrati og forvaltning.

21.12.17. En endring i styresammensetningen i Kystpartiet i Vestfold og Kystpartiet i Sandefjord.

15.12.17. Endring i styresammensetningen i Kystpartiet i Oslo.

15.12.17. På temasiden om helse- og sosialpolitikk har vi lagt til et sitat fra Kystpartiets program: "Kystpartiet vil jobbe for bedre oppfølging av personell som har tjenestegjort i utlandet, samt yrkesgrupper som hjelpearbeidere og journalister som har arbeidet i krigssoner" - sammen med lenkt til denne artikkelen som bakgrunn. 

23.11.17. Kontaktinformasjonen til Kystpartiets Ungdom rettet.

05.11.17. På temasiden om økonomisk politikk har vi lagt til en lenk til en bakgrunnsartikkel på Kystpartiets blogg. Den freier seg om Kystpartiets forslag om å gå gjennom norsk skattelovgivning for å forsøke å gjøre det vanskeligere å bli nullskatteyter.

24.10.17. Lenk til en uttalelse om Norges forhold til krigen i Syria lagt til på temasiden om utenrikspolitikk.

17.09.17. Kontaktinformasjonen til Kystpartiet oppdatert med ny postboksadresse.

11.09.17. Webversjon av Kystpartiets program 2009-2013 lagt ut her.

09.09.17. Temasiden om demokrati og forvaltning oppdatert med en lenk til denne bloggartikkelen om hvordan statsbudsjettet bør behandles.

03.09.17. Oversikten over fylkes-og lokallag på Twitter oppdatert.

16.08.17. På temasiden om økonomisk politikk hadde vi fra før en lenk til en kronikk som argumenterte mot formuesskatt. Nå har vi samme sted også lenkett til denne kronikken.

04.08.17. Lenk til oversikt over fylkes- og lokallag på Twitter lagt til lenkesamlingen.

24.06.17. Webversjon av det forrige stortingsvalgprogrammet (2013-21) publisert.

21.06.17. Vi har nå lagt ut en webversjon av Kystpartiets stortingsvalgsprogram 2017-21, slik at den bl.a. er leselig på mobil.

05.06.17. På temasiden om økonomisk politikk er det som står skrevet om forslaget om å innføre et kontantfritt samfunn, redigert for å få med at Kystpartiet har programfestet at vi vil beholde kontanter som betalingsmiddel.

28.05.17. Temasiden om Helse- og sosialpolitikk oppdatert med en lenk til omtale av en doktorgradsavhandling som konkluderer med at en øvre aldersgrense i arbeidslivet ikke lenger kan forsvares.

23.05.17. Lenk til Facebook-side for Kystpartiet i Møre og Romsdal fjernet fra lenkesamlingen, da siden ikke lenger eksisterer.

23.05.17. Opplysninger om fylkesstyret i Nordland oppdatert.

21.05.17. Her er en oversikt over våre førstekandidater ide fylker hvor vi stiller liste ved stortingsvalget 2017.

21.05.17. Etter vedtektene har Landsstyret fullmakt til å foreta språklig og redaksjonell korrektur av vedtektene. Det har Landsstyret gjort (møte 18.05.17), og korrigert versjon av vedtektene ligger nå på nettet.

16.05.17. Lenk til Kystpartiet i Kvænanges Facebook-side fjernet fra lenkesamlingen. Dette fordi denne siden ikke lenger kan sies å representere Kystpartiet. Se denne Facebook-posten for bakgrunn.

15.05.17. Lenk til Kystpartiet i Sandefjords Facebook-side lagt til i lenkesamlingen.

14.05.17. Vi har opprettet et par temasider - en om kriminalpolitikk og en om demokrati og forvaltning. Begge finner man ved å klikke på "Annet" onder overskriften "Politikk" på forsiden på www.kystpartiet.no

14.05.17. Temasiden om skole og utdanelse oppdatert. Vi har satt inn et avsnitt om at vi ønsker at staten tar tilbake ansvaret for forhandlingene med lærerne.

12.05.17. Opplysninger om styret i Kystpartiet i Alta oppdatert, se kontaktinformasjon for Finnmark

10.05.17. Stortingsvalgprogrammet for 2017-2021 publisert.

10.05.17. Lokallag i Sandefjord opprettet. Kontaktinformasjon lagt ut på siden med kontaktinformasjon for Vestfold.

02.05.17. Kontaktinformasjonen til fylkesstyret i Sør-Trøndelag oppdatert.

28.04.17. En samleside for publisering av lokalvalgprogrammer er blitt opprettet - med lenk til denne på siden hvor man finner partiprogrammet. Foreløpig er Kystpartiet i Vestfolds fylkesvalgvalgprogram 2015-19 publisert.

23.04.17. Uttalelse om plastforurensning lagt til med lenk på temasiden om miljø.

21.04.17. Nytt fylkesstyre i Østfold.

15.04.17. Vedtektene vedtatt på landsmøtet i 2017 publisert her. Vedtektene vedtatt på landsmøtet i 2014 er flyttet til arkivet.

12.04.17. Kontaktinformasjonen til fylkesstyret i Sogn og Fjordane slettet, da styret har trukket seg.

07.04.17. Et tillegg på kontaktinformasjonen for Kystpartiet i Nord-Trøndelag.

07.04.17. Protokoll fra landsmøtet 2017 er tilgjengelig her. Protokoll fra landsmøtet 2016 er overført til arkivet.

02.04.17. Nytt fylkesstyre i Vest-Agder

29.03.17. Nye fylkesstyrer i Troms og Finnmark

27.03.17. Innlegg av Per-Roger Vikten

27.03.17. Fylkeslag i Nord-Trøndelag opprettet.

27.03.17. Lokallag i Lurøy opprettet - se kontaktinformasjonen for Nordland

27.03.17. Reiseregningskjema lagt til på siden med skjemaer (som man finner via denne siden).

26.03.17. Nytt fylkesstyre i Møre og Romsdal

22.03.17. Nytt fylkesstyre i Vestfold

21.03.17. Nytt fylkesstyre i Akershus

21.03.17. Nytt hovedstyre valgt på landsmøtet 18-19. mars.

09.03.17. Nytt styre i Kystpartiet i Dønna - se kontaktinformasjonen for Nordland.

09.03.17. Oplysninger om det nyopprettede lokallaget i Brønnøy lagt til på siden med kontaktinformasjon for Nordland.

03.03.17. Nytt fylkesstyre i Rogaland

24.02.17. Utdaterte opplysninger om lokallag i Vadsø fjernet fra siden med kontaktinformasjon for Finnmark.

16.02.17. Vi har opprettet en samleside hvor vi etterhvert vil samle nyttig informasjon og tips for fylkes- og lokallag og tillitsvalgte. Gå til denne siden her.

I tillegg til å følge lenken over kan man nå siden ved å klikke på "Diverse" i menyen øverst på siden og velge "Nyttig for lag og tillitsvalgte".

15.02.17. En mindre endring i kontaktinformasjonen for Kystpartiet i Vardø.

27.01.17. Kontaktinformasjonen for Kystpartiet i Tønsberg endret.

20.01.17. Protokollen fra landsmøtet i 2016 lagt ut her.

14.01.17. Lenk til Kystpartiet i Trøndelags Facebook-side lagt til i Kystpartiets lenkesamling.

05.12.16. Opplysningene om styret i Kystpartiet i Hordaland og Kystpartiet i Bergen oppdatert.

21.11.16. Kontaktopplysningene for Kystpartiet i Sør-Trøndelag oppdatert.

14.11.16. Lenk til artikkel om det kontantfrie samfunn lagt til på temasiden om økonomisk politikk.

24.10.16. Lenkesamlingen på Kystpartiets hjemmeside utvidet med en lenk til Kystpartiet i Møre og Romsdals Facebook-side.

21.10.16. Lenker til flere tidligere utgaver av Kystpartiets stortingsvalgsprogram lagt til i arkivet over tidligere partiprogrammer.

20.10.16. På siden hvor man kan lese Kystpartiets program, er det nå lagt til en lenk til en arkivside hvor man kan lese partiprogrammet for perioden 2009-2013

18.10.16. Informasjon om fylkes- og lokallag i Troms oppdatert.

17.10.16. Vedtektene oppdatert - gjeldende vedtekter (fra 2014) publisert.

14.10.16. Informasjon om fylkeslagene i Akershus, Rogaland og Vestfold oppdatert.