Kystpartiet sier nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Kystpartiet sier nei til vindkraft.

Les mere om vindkraftspørsmålet her.

Plastforurensning i havet er et problem vi må ta på alvor. Les mere om plastforurensning her.

Kystpartiet går inn for et generelt forbud mot dumping av grubeavfall i sjøen. Les mere om Kystpartiets syn på dumping av grubeavfall her.

Kystpartiet har programfestet at når nye kraftlinjer bygges og gamle kraftlinjer oppdateres, må disse legges i jordkabel så langt det lar seg gjøre. Helst bør de samordnes med veitraseer og fiberkabellinjer. Ved plassering av høyspentmaster er det viktig å ta strålingsfare med i betraktning.

Kystpartiet har programfestet at vi må få ryddet bort vrak som kvikksølv-ubåten ved Fedje. Her er et par innlegg om denne saken:
U-båten på Fedje nok en gang
Ubåtvraket ved Fedje "jubilerer"