Nyheter

 • Resolusjon om helse og sosial
  Vi ønsker å sikre økt livskvalitet og trivsel uavhengig av inntektsnivå, utdanning og hvor i landet en bor. Vi vil arbeide for hjemmelaget mat og kantiner tilknyttet omsorgsboliger, pleiehjem og avlastningsinstitusjoner som et forebyggende og helsefremmende tiltak. Vi vil jobbe…
  Written on fredag, 30 juli 2021 18:18 in Nyheter
 • Resolusjon om pensjon
  Minstepensjonister må kompenseres for økte kommunale og statlige utgifter, slik at pensjonistene kan opprettholde en verdig levestander. Vi mener at pensjonen må over fattigdomsgrensen, og uføre, pensjonister må behandles som egne individer. Pensjonister og uføretrygdede må få samme kjøpekraftsutvikling som…
  Written on mandag, 26 juli 2021 17:38 in Nyheter
 • Resolusjon om hjelpemidler
  Vi mener at tilskudd til bil som hjelpemiddel skal styrkes og skal gjelde for alle med stort behov, inkludert barn med forflytningsvansker. Her skal den enkeltes økonomi legges til grunn etter fratrekk fra dokumenterte faste utgifter som bolig, lån, strøm,…
  Written on lørdag, 24 juli 2021 13:30 in Nyheter