Utskrift

Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2019 (Webversjon)
Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2019
 (PDF)

Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2017 (Webversjon)
Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2017
 (PDF)

Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2014 (PDF)
Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2014 (Webversjon)

Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2012 (PDF)
Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2012 (Webversjon)