Tilbake til Demokrati og forvaltning

 

En oppfordring sendt til noen av de sentrale mediene som ofte publiserer meningsmålinger:

 

God dag

De fleste meningsmålinger som publiseres i norske medier, har en søyle lengst til høyre med tittelen «Andre». Derimot oppgis det sjelden hvor stor oppslutning de enkelte partiene i gruppen «andre» får på målingen. Undertegnede vil oppfordre norske medier til å gjøre det til en vane å oppgi hvor stor oppslutning disse partiene får. Dette kan gjøres på en enkel måte som ikke forstyrrer den kompakte visuelle utformingen søylediagrammet gir.

Man kan for eksempel oppgi, med stor eller liten skrift, hvor stor oppslutning partiene i gruppen «Andre» har fått på en måling, under søylediagrammet. Et eksempel på en presentasjon hvor det er delvis gjennomført, finner vi her: http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3338. En annen variant er den TV2 bruker, hvor oppslutningen til de minste partiene kommer frem i teksten som ledsager meningsmålingen. Et eksempel på det har vi her: http://www.tv2.no/nyheter/9548466/. I denne artikkelen har TV2 riktignok ikke oppgitt den nøyaktige oppslutningen hvert av partiene har fått på målingen, slik de gjorde i valgkampen. Artikkelen gir imidlertid en viss pekepinn på hvordan oppslutningen er.

Nå er undertegnede selvfølgelig klar over at oppslutningen for de minste partiene er nokså tilfeldig på den enkelte måling. Over tid kan det imidlertid være interessant å følge utviklingen.

Med vennlig hilsen
Erik Strand
partisekretær i Kystpartiet 

 

Denne henvendelsen ble sendt som e-post til NRK, TV2, VG, Dagbladet, Aftenposten, Nationen, Klassekampen, Bergens Tidende og Adressavisen 21. desember 2017.