Kystpartiet vil ha en offentlig portal hvor viktig informasjon om norsk rett er gratis tilgjengelig. I dag finnes informasjon om norsk rett, blant annet høyesterettsavgjørelser, på Lovdata. Mye av materialet der er imidlertid kun tilgjengelig hvis man har et forholdsvis dyrt abonnement. Les mere bakgrunn om saken her.

Kystpartiet vil endre prosessen for behandlig av statsbudsjettet i Stortinget. I dag stemmer partiene over helhetlige budsjettforslag. Vi vil ha tilbake et system hvor man stemmer over enkeltposter. Les mere om hvorfor vi går inn for en slik endring, i denne bloggposten.

Kystpartiet vil åpne for personvalg med mulighet for å kumulere og stryke kandidater også ved stortingsvalg.

Les en oppfordring til media om å opplyse hvor stor oppslutning partiene i gruppen "Andre" får på meningsmålingene, her.

"Respekter Grunnloven" - en kommentar til Stortingets behandling av ACER-saken.

Sist endret 26.04.17