Under kan man lese et foredrag om Kystpartiets historie. En artikkel om Kystpartiets forhistorie kan leses her.

Foredrag om Kystpartiets historie

Av Leiv Nordstrand, holdt under landsmøtet 2005.

Historie (PDF - 34kb)

Stiftelse av Kystpartiet
Sommeren 1996 hadde Borgerlig mot EU møte i Oslo. De reagerte på at de fleste politiske partier ikke representerte resultatet av folkeavstemningen mot EU i 1994, men prøvde på alle måter å tilpasse landet EU.
På denne bakgrunnen ble det besluttet å etablere et nytt parti.

Arbeidet ble påbegynt, men man fant fort ut at fristene for å etablere et nytt parti var gått ut. For å kunne delta i stortingsvalget 1997, besluttet man derfor å gå sammen med Tverrpolitisk Folkevalgte.

Leder for Tverrpolitisk Folkevalgte kontaktet Vesterålsgruppen. Det ble så opprettet kontakt med Svolvær-gruppen for å sette opp en valgliste i Nordland for Tverrpolitiske Folkevalgte. Steinar Bastesen ble kontaktet per faks med spørsmål om å stå øverst på listen. Steinar Bastesen var på det tidspunktet i Japan, hvor han gjorde en jobb for regjeringen. Etter ett døgns betenkningstid takket Steinar Bastesen ja. Han kom hjem etter endt jobb for å drive valgkamp som startet 10. august 1997.

Journalistene hadde begynt å kalle listen for Fiskerlisten, noe som utviklet seg til at navnet Kystpartiet ble etablert. Navnet ble besluttet brukt på et møte på Løvolds Café i Bodø. Under valgkampen erfarte man at ingen kunne stemme på Kystpartiet, fordi det ikke var registrert som parti. Folk måtte gi sin stemme til Tverrpolitisk folkevalgte som listen het.

Valget resulterte i at Steinar Bastesen kom inn på Stortinget i 1997 for Tverrpolitisk folkevalgte.

Kystpartiet var ikke registrert som et parti og Steinar Bastesen kunne derfor ikke representere et parti som ikke eksisterte. Steinar Bastesen fant det derfor nødvendig å stifte et nytt parti med navn Kystpartiet. For å få det til, var det påkrevd 5000 underskrifter, samt at det måtte være registrert innen februar valgåret.

Kystpartiet ble stiftet som parti 1. februar 1999 og ble formelt godkjent av Notarius Publicus i Oslo 24. september 1999.

Steinar Bastesen ble valgt inn på Stortinget for 2. gang under stortingsvalget i 2001, denne gangen for Kystpartiet.

Årsaken til at Kystpartiet eksisterer, er at partiet dekker et behov hos det norske folk. Partiet stiller liste i alle landets fylker i 2005. Det er det norske folk som bestemmer om Kystpartiet skal fortsette å være representert på stortinget.