Trykk på peikaren for å lasta ned vedtektene (vedtatt på landsmøtet 2017).

Vedtekter (Webversjon)
Vedtekter
(PDF)

Tidlegare vedtekter