Trykk på peikaren for å lasta ned vedtektene.

Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2021 (PDF)


Andre vedtekne retningsliner for Kystpartiet:

Retningsliner for varsling i Kystpartiet

Fråsegn om personvern i Kystpartiet

 

Arkiv - tidlegare vedtekter