Tilbake til temaside om miljø

Kystpartiet er mot vindkraft i Norge. Vindkraften er kontroversiell på grunn av naturinngrep og vernehensyn. Det kan man lese om via lenkene under:

Artikkel om vindkraft på naturvernforbundets side.

24 mil vei skjærer gjennom vill natur.

Fuglefjellet på Runde kontra Havsul 1

Kampen om reinens rike

Gir grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveiene til flere tusen rein

Vindkraft sprer mikroplast

 

Også havvindmøller har sine problemer - for fiskerinæringen. Les mere i denne lederartikkelen:
- Fisk må være en prioritering før vindmøller

Kystpartiet mener vi må utnytte potensialet som ligger i å fornye vannkraftverk. Les om det i for eksempel dette innlegget:

Vindkraft unødvendig om vi fornyer vannkraften.