Tilbake til temaside om miljø

Kystpartiet er mot vindkraft i Norge. Vindkraften er kontroversiell på grunn av naturinngrep og vernehensyn. Det kan man lese om via lenkene under:

Artikkel om vindkraft på naturvernforbundets side.

24 mil vei skjærer gjennom vill natur.

Fuglefjellet på Runde kontra Havsul 

Vindkraft på Stadtlandet

Kampen om reinens rike

Gir grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveiene til flere tusen rein

Vindkraft sprer mikroplast

 

Også havvindmøller har sine problemer - for fiskerinæringen. Les mere i denne lederartikkelen:
- Fisk må være en prioritering før vindmøller

En kommentar om havvind og økonomi

Kystpartiet mener vi må utnytte potensialet som ligger i å fornye vannkraftverk. Les om det i for eksempel dette innlegget:

Vindkraft unødvendig om vi fornyer vannkraften.