Det må settes av ressurser til oppfølging av bistandsprosjekter. I alt for mange tilfeller ser vi at bistandsmidler har blitt sløst bort. Under finner du bakgrunnsstoff som illustrerer hva vi må rydde opp i.

Rapport om bistand vekker oppsikt: Når pengene utbetales, stikker rike eliter av med enorme summer.

Egeninteresser ødelegger bistanden.

Norge bidrar med hundrevis av millioner i bistand til Kina