Kystpartiet mener at skolen først og fremst er et offentlig ansvar. Det skal være rom for private skoler som representerer et livssynsmessig eller pedagogisk alternativ. Man finner argumenter for vårt syn i dette innlegget.

Vi mener det er viktig å  beholde og bygge små lokale skoler. Nedleggelse av grendeskoler fører til en uønsket avfolkning av distriktene, og er samfunnsøkonomisk uforsvarlig.

Kystpartiet vil forsvare gratisprinsippet i norsk skole. I tillegg til at skolebøker fortsatt skal være gratis, må skoleaktiviteter gjennomføres uten foreldrebetaling.

Vi vil beholde karakterer og eksamen i offentlig skole.

Rådgivningen i forbindelse med overgang fra ungdomsskolen til videregående skole må styrkes.

Kystpartiet vil at staten skal ta tilbake ansvaret for forhandlinger med lærerne. Dette ansvaret ligger i dag hos KS. En kronikk som argumenterer for en slik endring, finner man her. Kronikken er skrevet i forbindelse med lærerstreiken i 2014, men argumentene er fortsatt aktuelle.

Kystpartiet vil at fylkene fortsatt skal bestemme inntaksmodell i den videregående skolen.