Fra Kystpartiets stortingsvalgsprogram:

Internasjonalt samarbeid bør baseres på et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater som har kontroll over egne naturressurser og nøkkelbedrifter. Norge bør arbeide for å endre prinsippene for handel i Verdens Handelsorganisasjon. Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser.

En av Kystpartiets fanesaker er å melde Norge ut av EØS. EØS-avtalen begrenser Norges politiske handlefrihet betraktelig, noe Kystpartiet påpeker i denne artikkelen.

Vi har samlet argumenter og lenker til diverse artikler rundt EØS her.

Kystpartiet vil også melde Norge ut av Schengen. Dette standpunktet kan man lese om i denne bloggposten.

Kystpartiet har i en uttalelse pekt på at det er viktig å ta opp til debatt hvordan Norge har forholdt seg til krigen i Syria. Dette med tanke på både de folkerettslige sidene ved saken og hvilke konsekvenser vestlige lands inngripen kan ha fått. Les Kystpartiets uttalelse om krigen i Syria her

Det vi tok opp i denne uttalelsen, har senere vist seg svært så berettiget ut fra senere avsløringer. Det kan man lese mere om i denne artikkelen om granskingen av påstander om bruk av kjemiske våpen i Syria, og i denne artikkelen om medias rolle.

Kystpartiet sier nei til fortsatt salg av militært materiell til Saudi-Arabia. Les Hovedstyrets uttalelse om salg av militært materiell til Saudi-Arabia her.

Oppgjør med USAs sanksjonspolitikk

Kystpartiet er mot TISA. Les mere om TISA her.

Bistandspolitikk

Det må settes av ressurser til oppfølging av bistandsprosjekter. I alt for mange tilfeller ser vi at bistandsmidler har blitt sløst bort. Her finner du bakgrunnsstoff som illustrerer hva vi må rydde opp i.